Więcej pomników przyrody

O ustanowieniu nowych pomników przyrody

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję o ustanowieniu dwóch nowych pomników przyrody. Wnioskowali o nie mieszkańcy, w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” – poinformował Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Dwie uchwały w sprawie pomników przyrody

Obie przyjęte przez radnych uchwały dotyczyły drzew znajdujących się w parku im. Steffensów. Obydwa drzewa przedstawiają podobne parametry dendrometryczne. Objęcie ich ochroną prawną pozwoli na zachowanie okazałych i cennych przyrodniczo drzew – wskazuje UM. miejscy urzędnicy dodają, że fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w historycznym środowisku miejskim.

Pierwsza z uchwał określa drzewo z gatunku klon francuski. Klon ten jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Jego indywidualne cechy, to głównie dwa pnie – ich obwody na wysokości 130 cm wynoszące 121 cm oraz 89 cm, wysokość drzewa – 6,5 m, rozpiętość korony – 9 m, uzasadniają objęcie rośliny szczególną formą ochrony jaką jest pomnik przyrody.

Oddzielną uchwałą, status pomnika przyrody zyskała leszczyna turecka. Indywidualne cechy tego drzewa, to obwód pnia na wysokości 130 cm – 286 cm, wysokość- 16,5 m, rozpiętość korony – 14 m. Wiek rośliny szacowany jest na ok. 120 lat.

Więcej pomników przyrody w Gdańsku

Na terenie administracyjnym Gdańska znajdują się obecnie (wraz z uchwalonymi w ubiegłym tygodniu) 183 pomniki przyrody, w tym: 144 pojedyncze drzewa różnych gatunków, jedna aleja drzew, 28 grup drzew, dziewięć głazów narzutowych oraz jeden pomnik powierzchniowy.

Przy okazji UM zaznacza, że akcja „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” nadal trwa. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.

Miejscy urzędnicy przypomnieli też że definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość i szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu