O nowej perspektywie

Przedstawiciele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej spotkali się w Ministerstwie Środowiska, aby dyskutować o wdrażaniu środowiskowych programów, dotowanych ze środków Unii Europejskiej. W wydarzeniu tym wzięli udział Maciej Grabowski – minister środowiska oraz Janusz Ostapiuk – podsekretarz stanu w resorcie środowiska.
 
spotkanie wfosigw
 
W trakcie spotkania omawiano m.in. zagadnienia związane z zamykaniem i rozliczaniem działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 oraz przygotowaniami do realizacji, będącego jeszcze na etapie negocjacji z Komisją Europejską, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Członkowie Zarządów wojewódzkich funduszy poinformowali m.in. o postępach w kontraktacji niewykorzystanych jeszcze środków oraz działaniach na rzecz zagospodarowania oszczędności zidentyfikowanych w projektach już wdrażanych. Dotychczas wojewódzkie fundusze zawarły337 umów z beneficjentami na realizację projektów o łącznej wartości wsparcia w kwocie5,9 mld zł. Priorytetem resortu środowiska jest pełne wykorzystanie dostępnych środków.
 
W odniesieniu do kolejnej perspektywy finansowej Ministerstwo Środowiska potwierdziło wolę włączenia wojewódzkich funduszy w realizację środowiskowej części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za takim rozwiązaniem przemawiają zarówno potrzeby Programu, jak i potencjał oraz wieloletnie doświadczenie tych instytucji w wykorzystywaniu środków unijnych.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny