Nowy wiceminister

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody.  Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem.
 
Piotr Otawski ma tytuł doktora prawa i jest wykładowcą na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 2009 r. pełnił funkcję zastępcy generalnego dyrektora ochrony środowiska.
 
Niezwykle cieszę się na tę współpracę. Dzięki swojemu doświadczeniu, przede wszystkim w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, Piotr Otawski będzie stanowił silne wsparcie dla naszego zespołu – powiedział Maciej Grabowski, minister środowiska.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu