GDOŚ

Nowy szef GDOŚ

Ministerstwo Środowiska (MŚ) poinformowało, że premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Szweda-Lewandowskiego na stanowisko p.o. generalnego dyrektora ochrony środowiska.

Jak dodaje MŚ, akt powołania na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) został wręczony przez Henryka Kowalczyka, ministra środowiska.

Andrzej Szweda-Lewandowski – nowym szefem GDOŚ

Przy tej okazji ministerstwo przypomina, że Andrzej Szweda-Lewandowski jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (ze specjalizacją biologia środowiskowa) oraz Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). W SGGW ukończył także podyplomowe studia w zakresie oceny i wyceny zasobów przyrodniczych na Międzyuczelnianym Podyplomowym Studium Oceny i Wyceny Zasobów oraz podyplomowe studia w zakresie kompensacji przyrodniczej w Katedrze Kształtowania i Ochrony Krajobrazu.
W latach 2006-2007 i 2015-2018 pełnił w MŚ funkcję głównego konserwatora przyrody w randze podsekretarza stanu.

Pełniący obowiązki generalnego dyrektora ochrony środowiska Andrzeja Szweda-Lewandowski, pracował także w Biurze Urządzania Lasu, gdzie zajmował się tworzeniem operatów glebowo-siedliskowych dla nadleśnictw. Jest autorem kilku planów ochrony przyrody dla nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (RDLP). Był również naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów. Tworzył na terenie Polski sieć obszarów Natura 2000. Pracował także w biurze RDLP, gdzie zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ochrony lasu. Jest również współautorem raportów i analiz dotyczących inwestycji wodnych.

Na podstawie www.mos.gov.pl

fot. MŚ

 

reklama