nowego pomnika

Ustanowienie nowego pomnika przyrody w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska podczas wczorajszej (30 listopada 2023 r.) sesji przegłosowała m.in. uchwałę w sprawie ustanowienia nowego pomnika przyrody.

Topola biała ze statusem pomnika przyrody

Gdańscy Radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Drzewo z gatunku topola biała zostało wytypowane w ramach inwentaryzacji drzew cennych i unikatowych, rosnących na terenie Gdańska. Uznanie drzewa za pomnik przyrody pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo rzadkiego drzewa w historycznym środowisku miejskim.

Drzewo rośnie w rejonie ulicy Pomorskiej, w pobliżu odpływu Potoku Oliwskiego, przy historycznej młotowni, w bezpośredniej bliskości Parku Przymorze. Topola jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym. Ma rozłożystą koronę oraz znaczący obwód pnia i jest drzewem wiekowym – zaznaczył Urząd Miejski w Gdańsku (UM). Okaz spełnia kryteria opisane w dedykowanym pomnikom przyrody rozporządzeniu Ministra Środowiska. Obwód pnia na wysokości 130 cm wynosi 340 cm, wysokość to 18 m, a rozpiętość korony – 31 m. Szacunkowy wiek topoli został określony na 110 lat – podał magistrat.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu