Nowe pomniki przyrody

Nowe pomniki przyrody w Nadleśnictwie Daleszyce

Z inicjatywy Nadleśnictwa Daleszyce ustanowione zostały nowe pomniki przyrody. To dwie wychodnie piaskowca, które zyskały w ostatnich tygodniach status pomników przyrody nieożywionej. Jedna z nich wieńczy Górę Kamień – najwyższe wzniesienie Lasów Trzemośniańskich, a druga – nazywana Diabelskim Kamieniem – znajduje się w leśnictwie Radomice – poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (RDLP).

Nowe pomniki przyrody z legendami w tle

Jak podaje RDLP, oba obiekty stanowią bardzo malownicze uroczyska, które od lat przyciągają turystów i są ważnymi obiektami kulturowymi dla lokalnej społeczności. Oba obiekty funkcjonują w miejscowych legendach i przekazach. Według podań Diabelski Kamień, podobnie jak jeszcze kilka innych miejsc w regionie, swoją nazwę zawdzięcza rzekomemu porzuceniu go przez diabła, który zmierzał zniszczyć klasztor na Świętym Krzyżu.

Nowe pomniki przyrody
fot. Paweł Kosin/RDLP w Radomiu. Pomnik przyrody Góra Kamień

Jak zaznaczają radomscy leśnicy, jeszcze ciekawsze podanie wiąże się z wychodnią skalną na Górze Kamień. Miało to być miejsce, w którym urzeczony jego walorami krajobrazowymi, biesiadował król Władysław Jagiełło. Po latach, dla zachowania tej tradycji, na jednym z bloków skalnych miano wyryć symbol widelca i łyżki, który to ryt, przetrwał do połowy ubiegłego wieku. Najprawdopodobniej jednak przy pracach związanych z budową drogi przebiegającej obok, symboliczna grafika uległa zniszczeniu. Według emerytowanego leśniczego pracującego na tym terenie, przemieszczeniu miała ulec część bloków skalnych. I nawet jeśli to tylko efekt fantazji mieszkańców okolicznych miejscowości, stanowi ciekawy wątek kulturowy – podkreśla RDLP.

Nowe pomniki przyrody w ramach akcji Pomniki dla Natury

Stosowne wnioski w urzędach miasta i gminy w Daleszycach i Morawicy, leśnicy złożyli już w lipcu. Po konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) oba samorządy, w drodze uchwał rad miasta i gminy, przyjęły wnioski.

Przy okazji leśnicy przypominają, że powołanie obu daleszyckich pomników jest elementem szerszej akcji związanej z inicjatywą Pomniki dla Natury, która została zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, które działają głównie na terenie powiatu staszowskiego. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się RDLP, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RDLP w Radomiu

fot. 2 x Paweł Kosin/RDLP w Radomiu