Nowe pomniki przyrody w Gdańsku

18 stycznia br. na mapie Gdańska pojawiły się dwa nowe pomniki przyrody. Znaleźć je można w pasie drogowym przy ul. Polanki oraz w Parku im. Daniela Gralatha – podał Urząd Miejski w Gdańsku (UM).

Dwa nowe pomniki przyrody uchwalone w Gdańsku

Drzewa uznane za nowe pomniki przyrody spełniały kryteria, które zostały określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Środowiska. Pierwsza uchwała dotyczyła drzewa w pasie drogowym przy ul. Polanki 5 w Gdańsku, jest to lipa drobnolistna. Drzewo jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o okazałej, pełnej i rozłożystej koronie, znaczącym obwodzie pnia oraz zaawansowanym wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm wynoszący 306 cm. Drzewo cechuje wysokość sięgająca 12,5 m, rozpiętość korony – 8 m i szacunkowy wiek – 127 lat.

Kolejna uchwała dotyczyła drzewa w Parku im. Daniela Gralatha. To sosna wejmutka. Jest ona w dobrym stanie zdrowotnym, o gęstej i rozłożystej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia i wieku. Magistrat wymienił także walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz indywidualne cechy tego drzewa. Są to przede wszystkim: obwód pnia na wysokości 130 cm – 219 cm, wysokość – 18 m, rozpiętość korony – 17 m. Szacunkowy wiek drzewa to 100 lat.

Ile pomników przyrody jest w Gdańsku?

Przy okazji UM podał, że od 2016 r. w Gdańsku za pomnik przyrody uznanych zostało łącznie 70 drzew. Dodatkowo w mieście są dwa pomniki przyrody nieożywionej, czyli głazy narzutowe. Pierwszym ustanowionym w Gdańsku pomnikiem przyrody jest dąb szypułkowy w Oliwie uchwalony w 1963 r.

Również mieszkańcy coraz chętniej zgłaszają drzewa w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”. Dzięki tej akcji i zaangażowaniu mieszkańców, od 2011 r., uchwalono 35 pomników przyrody. Łącznie, do końca 2023 r. w Gdańsku funkcjonowały 192 pomniki przyrody.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu