Nowe łąki kwietne

Nowe łąki kwietne i zielone strefy powstaną w Katowicach

Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej (ZZM) prowadzi kolejne przetargi na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice. W sierpniu Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że upływają terminy zgłaszania się oferentów do realizacji łącznie dla 31 zadań w ramach pięciu przetargów. Dzięki tym zadaniom wiele terenów w mieście zostanie zazielenionych. W Katowicach powstaną nowe łąki kwietne i zielone strefy.

– Kolejne elementy zielonej infrastruktury w Katowicach realizowane będą w ramach Zielonego Budżetu. W tym roku mamy już czwartą jego edycję, do której mieszkańcy zgłosili ponad 200 kolejnych propozycji. Realizujemy również zadania z poprzednich lat. Trwające przetargi ogłoszone przez Zakład Zieleni Miejskiej dotyczą 31 zadań o łącznej wartości blisko 1 mln zł. Wśród realizowanych projektów są łąki kwietne. Zazielenimy również place i ulice w kilku dzielnicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Nowe łąki kwietne powstaną w ramach Zielonego Budżetu

Jak wyjaśnił UM, w ramach pierwszego przetargu, do którego termin na zgłoszenia minął 3 sierpnia, przystąpiły dwie firmy. Wybrany wykonawca zaprojektuje i zagospodaruje zielenią kilka lokalizacji. Między innymi łąkę przy rondzie im. gen. J. Ziętka i łąkę kwietną w Dolinie Trzech Stawów. Odpowiada również za zagospodarowanie łąki między ul. Grzyśki a ul. Wodospady, a także łąki kwietnej na rogu ul. Gliwickiej i ul. Brackiej. Zazieleniona ma zostać ul. 1 Maja – przy numerach parzystych od nr 52 do nr 88a – oraz przy nieparzystych od nr 51 do ul. Piaskowej 1. Na osiedlu Witosa pojawi się łąka krokusów, na trawniku pomiędzy ul. Barlickiego a placem zabaw. Kwiecista łąka powstanie także wzdłuż ul. Brynowskiej. Magistrat wskazał, że ZZM planował na to zadanie przeznaczyć kwotę ponad 313 tys. zł. Firma z Ełku zaproponowała niższą cenę – niespełna 307 tys. zł. Z kolei firma z Gorzowa Wielkopolskiego wyceniła realizację tego zadania na ponad 328 tys. zł. Oferty poddane zostały weryfikacji.

W ramach drugiego przetargu w mieście powstaną kolejne nowe łąki kwietne. W dzielnicach: Szopienice, Borki, Janów, Nikiszowiec, Bogucice, os. Tysiąclecia, w parku Bolina, a także przy ul. Ligockiej i ul. Dziewięciu z Wujka oraz przy skwerze Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Kwota na to zadanie to ponad 217 tys. zł. Oferty można było składać do 10 sierpnia – przypomniał ratusz.

Kwiecista oaza w Śródmieściu

Magistrat poinformował, że następny przetarg zakładał stworzenie kwiecistej oazy w Śródmieściu Katowic. Ma ona powstać na terenie zieleni między budynkami przy ul. Lisieckiego 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 33a. Przy ul. Łabędzkiej i przy skwerze Szymkowiaka stara fontanna zostanie zamieniona na klomb kwiatowy. Przy ul. Kotlarza, w okolicy nr 19, powstanie zielony parking, czyli miniskwer. Nowa zieleń zostanie zasadzona przy deptaku Niebieskie Bloki przy ul. Chorzowskiej 5–9. Natomiast w rejonie skrzyżowania ul. Misjonarzy Oblatów i ul. Sokolskiej poprawiona ma zostać estetyka istniejącej zieleni. Na tę część przeznaczonych ma zostać ponad 136 tys. zł. Termin na składanie ofert minął 17 sierpnia.

Zadania z Zielonego Budżetu będą realizowane również w południowych dzielnicach. Jeden z przetargów zakłada zazielenienie placów i skwerów w Brynowie–Starej Ligocie. Zazielenienie wjazdu do Parku Zadole, a także stworzenie zielonego i bezpiecznego wyjazdu z ul. Koraszewskiego w ul. Boya-Żeleńskiego. W Podlesiu – przy chodniku i ścieżce rowerowej na zabytkowym moście – zasadzone zostaną byliny i kwitnące wieloletnie krzewy. Nowe rośliny mają się pojawić także na skwerze przy parkingu przy ul. Boya-Żeleńskiego 76a. Czas na złożenie ofert minął 23 sierpnia, a kwota, jaką ZZM planuje na realizację, to 101 tys. zł – podał UM.

Jeszcze więcej zieleni

Jak przekazał UM, do 28 sierpnia potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do piątego przetargu. Obejmuje on m.in. zadanie „Owocowa Paderewa”. Będzie ono polegało na nasadzeniu owocowych drzew między budynkami przy ul. Sowińskiego 11, 21 i biurowcami IBM. Uzupełnione i dosadzone zostaną krzewy i byliny na terenie placu ks. Józefa Londzina, a także wokół skweru Piastów Śląskich i na skarpie skweru porucznika Henryka Kalemby na os. Tysiąclecia. Przy ul. Modrzewiowej, między nr 19 a 21, powstanie zielona akupunktura osiedlowa, czyli punktowe nasadzenia zieleni. Natomiast przy al. Roździeńskiego, przy skarpie oddzielającej aleję od obiektów Muzeum Śląskiego, nasadzona zostanie nowa roślinność. U zbiegu ul. Piotra i ul. Markiefki powstanie park kieszonkowy. Kwota przeznaczona na te zadania to 231,5 tys. zł.

– Obecnie trwają przetargi na wykonanie zadań z poprzednich edycji Zielonego Budżetu. Po ich pozytywnej ocenie przechodzimy do realizacji, aby mieszkańcy mogli się cieszyć nowymi roślinami. W tym roku ogłosiliśmy już łącznie 10 przetargów na realizację 62 zadań z Zielonego Budżetu miasta Katowice, o łącznej wartości prawie 2,5 mln zł. W dwóch przetargach zostały podpisane umowy – jeden został unieważniony, trzy kolejne są w trakcie oceny. Pozostałe cztery o łącznej wartości prawie 700 tys. zł będziemy sukcesywnie otwierać w sierpniu. Ponadto, poza przetargami z Zielonego Budżetu, własnymi siłami rozpoczęliśmy realizację kolejnych 11 zadań na łączną kwotę 131 tys. zł – podsumował Mieczysław Wołosz, dyrektor KZZM.

Zielony Budżet w Katowicach

Ratusz przypomniał, że aktualnie trwa czwarta edycja Zielonego Budżetu miasta Katowice. W ramach zakończonego już naboru zadań mieszkańcy zgłosili 201 wniosków, w tym 29 o charakterze ogólnomiejskim. Ich łączna, szacowana przez wnioskodawców wartość, to ponad 6,3 mln zł. Pierwszy etap weryfikacji zadań zgłoszonych do Zielonego Budżetu zakończył się 5 czerwca. Do kolejnego etapu, który zakończy się 1 września, przeszło 197 zadań. Do 27 września swoje prace zakończy prace zespół oceniający, a wyniki posiedzenia oraz informacja o wyborze zadań do realizacji zostanie opublikowana do 29 września.

W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln zł.

Więcej informacji o Zielonym Budżecie miasta Katowice można znaleźć na stronie internetowej: https://bo.katowice.eu/ w zakładce „Zielony Budżet”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu