Nietoperze policzone

Nietoperze policzone – rekord pobity!

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. (RDOŚ) poinformowała, że w dniach 10 i 11 stycznia br., policzono nietoperze zimujące w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003.

Nietoperze policzone w rezerwacie „Nietoperek”

Kierownikiem i koordynatorem akcji liczenia nietoperzy, prowadzonej po raz kolejny przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, był dr Tomasz Kokurewicz, a w liczeniu uczestniczyli pracownicy RDOŚ – Andrzej Korzeniowski, regionalny konserwator przyrody oraz dr Grzegorz Karcz, główny specjalista.

W akcji liczenia nietoperzy wzięło udział 70 osób – chiropterologów z Polski oraz z 12 innych krajów, m.in. z Holandii, Niemiec, Belgii, Czarnogóry, Serbii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny i Szkocji. Nad bezpieczeństwem osób czuwało 12 ratowników medycznych.

Jak przypomina RDOŚ, podziemne fortyfikacje militarne Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU) liczą ok. 32 km podziemnych korytarzy, a coroczne liczenia nietoperzy w podziemiach od 1999 r. prowadzone są w jednolitym terminie, czyli w połowie stycznia i trwają jeden dzień. Przez ostatnie 20 lat w podziemiach MRU zimowało co roku od 25-38 tys. latających ssaków, reprezentujących 10 gatunków.

Jednocześnie RDOŚ informuje, że nietoperze są liczone także w wolnostojących obiektach nadziemnych, nie połączonych z systemem MRU, w których od 2010 r. corocznie zimowało od 200 do 400 nietoperzy, z 11 gatunków.

Wstępne wyniki tegorocznych badań informują o hibernacji rekordowej liczby nietoperzy – było ich bowiem ponad 39 tys. sztuk. Jednak RDOŚ zastrzega, że ostateczne wyniki, wraz z wnioskami zostaną przekazane w późniejszej terminie.

Nietoperze policzone, a we wrześniu konferencja

Przy okazji RDOŚ zapowiada, że na wrzesień br. zaplanowana jest międzynarodowa konferencja chiropterologów. Jej organizatorami będą RDOŚ wraz z naukowcami z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do grona organizatorów należą także Lasy Państwowe i samorządy, które są właścicielami MRU. Podczas konferencji mają zostać przedstawione wyniki badań z 20 minionych lat.

Na podstawie gorzow.rdos.gov.pl

fot. RDOŚ w Gorzowie Wlkp.