Nieodłączny element krajobrazu

Na terenie powiatu Szczytno przeprowadzono kolejną akcję reintrodukcji kuropatwy. Tym razem wypuszczono 450 ptaków.
 
Głównym organizatorem tej inicjatywy było Szczycieńskie Towarzystwo Przyrodnicze (STP), jednak włączyło się w nią również pięć kół łowieckich. To właśnie myśliwi zadbali o to, aby miejsca, gdzie wypuszczono ptaki, zostały wcześniej odpowiednio przygotowane. – W tych okolicach znacznie zredukowano ilość drapieżników, aby w ten sposób zwiększyć szansę przeżycia kuropatw. Ptaki te są nieodłącznym elementem krajobrazu naszego regionu i chcemy, aby ta populacja znów się odrodziła – tłumaczył Bolesław Woźniak, wiceprezes STP. Co istotne, w tych rejonach można jeszcze spotkać kuropatwy dziko żyjące. Inicjatorom akcji zależy bowiem, by te wypuszczone ptaki skrzyżowały się z tymi żyjącymi na wolności.
 
Myśliwi zadeklarowali, że będą podkarmiać wypuszczone ptaki, a w niektórych miejscach postawią budki, w których kuropatwy będą mogły się skryć przed skrzydlatymi drapieżnikami.
 
Akcja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl

Partner Portalu

Partner Portalu