Nie straszna im zima

Są zbudowane z przytwierdzonej do folii słomy, a całość przymocowana jest do drewnianych kołków, którymi konstrukcję przytwierdza się do podłoża. Takie wygrodzenie chroni zieleń przed skutkami działania błota pośniegowego i aerozolu solnego, które wytwarzają się podczas likwidacji śliskości zimowej na drogach. Mowa o specjalnych matach, których montaż rozpoczęto właśnie w stolicy.
 
maty
 
Łącznie zaplanowano ustawić 13,5 km mat słomiano-foliowych, które ochronią drzewa i krzewy rosnące przy ruchliwych i reprezentacyjnych ulicach. Maty to sprawdzone rozwiązanie, powstałe we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa z Sękowina.
 
Ogrodnicze przygotowania do zimy trwają także w miejskich parkach. Dla izolacji roślin przed mrozami rabaty przykrywa się stroiszem, czyli przepuszczającymi powietrze i światło gałęziami świerków i jodeł. Iglastą kołdrą okrywane są krzewy i byliny, a także rabaty, na których posadzone zostały cebule wiosennych kwiatów. O warszawską zieleń dba w ten sposób Zarząd Oczyszczania Miasta.
 
Na podstawie: www.um.warszawa.pl

Partner Portalu

Partner Portalu