Naturalne inspiracje

„Natura – Naturalna Inspiracja” – to tytuł konkursu, którego celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży idei Natury 2000, a także uwrażliwienie ich na piękno otaczającej przyrody. Inicjatywa ta jest adresowana do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących gminy, które zlokalizowane są w obrębie obszarów „naturowych”.
 
Organizatorzy (Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych) wyodrębnili tu 10 regionów: (1) Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica; (2) Góry Słonne, Pogórze Przemyskie, Dorzecze Górnego Sanu; (3) Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi; (4) Puszcza Knyszyńska; (5) Pustynia Błędowska, Ostoja Środkowojurajska; (6) Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu; (7) Ostoja Drawska; (8) Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka i Półwysep Helski; (9) Babia Góra, Na Policy, Pasmo Policy, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie; (10) Góry Stołowe, Góry Orlickie, Dolina Bystrzycy Łomnickiej.
 
Konkurs polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez placówki oświatowe lokalnych aktywności w dowolnej formie (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, spotkań z przyrodnikiem), adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności na temat Natury 2000.
 
Konkurs potrwa do 15 czerwca br. Do tego czasu należy nadesłać prace obrazujące przeprowadzone inicjatywy. Spośród nich Jury wybierze 30. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najdalej 30 czerwca br. Dodatkowe punkty otrzymają placówki, które rozgłoszą medialnie całą akcję.
 
reklama

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 
Przewidziano nagrody dla trzech placówek w jednym obszarze w postaci zestawów edukacyjnych. Wszystkie osoby uczestniczące w przygotowaniu nagrodzonych lokalnych kampanii otrzymają koszulki i torby promocyjne.
 
Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu