Natura w pigułce

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie stara się przybliżyć, czym jest sieć Natura 2000 i w jakim celu opracowywane są plany zadań ochronnych dla obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W tym celu opublikowała broszurę pt. „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim”.
 
broszura 1
 
W publikacji można znaleźć informacje na temat wszystkich obszarów „naturowych”, wyznaczonych na terenie woj. mazowieckiego. A jest ich niemało, bo 76. Dla 24 z nich udało się już ustanowić plany zadań ochronnych (w tym osiem z terenów granicznych – w porozumieniu z RDOŚ-ami w Białystoku, w Lublinie, w Łodzi i w Olsztynie).
 
Broszura powstała w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, dofinansowanego zProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu