Natura 2000

Natura 2000 – plany zadań ochronnych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że rozpoczęły się prace nad planami zadań ochronnych dla kilku obszarów Natura 2000.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne związane z opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru natura Łąki w Jaworznie PLH240042 odbyło się 4 grudnia br. w Jaworznie.

Wśród uczestników spotkania byli przedstawiciele gminy, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych. Zgromadzeni mieli okazję by zapoznać się z założeniami i celami opracowywanego planu zadań ochronnych.

Warto podkreślić, że biorący udział w konsultacjach przedstawiciele świata nauki zadeklarowali chęć współpracy z ekspertami, mającymi przygotować dokumentację niezbędną do opracowania ww. planu. Ze strony organizatorów natomiast padła prośba o wskazanie kolejnych osób, które zdaniem zebranych powinny znaleźć się w gronie Zespołów Lokalnej Współpracy.

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Wspomniany naturowy obszar położony w Jaworznie, nie jest jedynym obiektem zainteresowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ). Prace nad planami zadań ochronnych realizowane są bowiem dla sześciu obszarów Natura 2000 położonych w województwie śląskim. Są one prowadzone w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” nr POIS.02.04.00-00-0193/16. Jest on prowadzony przez GDOŚ przy udziale regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Na Śląsku projektem objętych jest sześć obszarów: Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037, Przełom Warty koło Mstowa PLH240026, Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039, Łąki Dąbrowskie PLH240041, Łąki w Jaworznie PLH240042 oraz Łąki w Sławkowie PLH240043.

Dla każdego z ww. obszarów przewidziany jest cykl spotkań, w miejscach których zapisy opracowywanych planów będą bezpośrednio dotyczyć. Przed uczestnikami postawiono niełatwe zadanie, celem spotkań jest bowiem wypracowanie zapisów, które pozwolą na zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunkom i siedliskom, dla których dany obszar Natura 2000 zostały wyznaczony.

Warto dodać, że projekt pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” nr POIS.02.04.00-00-0193/16 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama