ochrona zieleni

Nasadzenia i ochrona zieleni w Legnicy

Ponad sześć tysięcy drzew i krzewów sadzi się obecnie w Legnicy – informuje Urząd Miasta Legnica (UM). Nasadzenia są elementem prowadzonego od kilkunastu lat gminnego projektu pt. „Odnowa zieleni średniej i wysokiej”. Miasto realizuje go wspólnie z mieszkańcami i instytucjami, dostarczając sadzonki za darmo.

Nasadzenia drzew i krzewów w ramach miejskiego programu

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie stwierdziła, że nasz projekt odnowy zieleni jest bardzo dobry pod względem przejrzystości oraz aspektów formalno-prawnych, został więc uznany za dobrą praktykę samorządową. NIK zaleca innym samorządom, by czerpały z niego wzorce – mówi Henryka Zdziech, ogrodnik miejski.

Wśród zakupionych sześciu tysięcy drzew i krzewów są, m.in.: klony kuliste, brzozy brodawkowate, kasztanowce czerwone oraz ligustry pospolite, tawuły japońskie czy krzewuszki cudowne. Otrzymali je, zamawiający sadzonki już jesienią ubiegłego roku, zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola itp.

Jak zaznacza UM, dzięki realizacji tego projektu o nowe krzewy i drzewa wzbogacana jest miejska zieleń. Uzupełniają one powstałe wcześniej ubytki, a wprowadzane nowe nasadzenia prowadzone są szczególnie na terenach zieleni, służących rekreacji, na nieużytkach i w naturalnych siedliskach roślinnych. Zasadą jest, że nowa zieleń trafia w miejsca ogólnodostępne dla mieszkańców.

Ten projekt angażuje lokalną społeczność do działania. Mieszkańcy wspólnie sadzą drzewa oraz krzewy, a później dbają o nie. Zielona inicjatywa gminy staje się coraz bardziej wspólną sprawą legniczan – dodaje pani ogrodnik.

W latach 2017 i 2018 w Legnicy ramach „Programu odnowy zieleni średniej i wysokiej” posadzono ponad 900 drzew oraz prawie 33 tys. krzewów.

Ochrona zieleni – walka z pluskwiakiem

Jednak sukcesy w utrzymaniu zieleni nie przychodzą bez ciężkiej pracy. Miasto walczy aktualnie z pluskwiakami Oxycarenus lavaterae. Pojawiły się one w różnych częściach miasta. Jak wskazuje legnicki magistrat, jest to inwazyjny gatunek pochodzący z południa Europy. Po raz pierwszy do zachodniej Polski przybył w 2016 r.

Owad ten żeruje głównie na lipach, żyje w grupach skupiających od kilkuset do kilkuset tysięcy osobników. Najczęściej zimuje w szczelinach kory. Pluskwiak doskonale zaadaptował się do utrzymujących się na terenie zachodniej Polski wysokich temperatur. Zniszczenie całej jego populacji może spowodować jedynie kilkudniowy spadek temperatury do ok. –15, -20 stopni. Niestety takich spadków temperatur tej zimy nie było – mówi ogrodnik miejski.

Na początku lutego Wydział Infrastruktury Komunalnej UM zwrócił się do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z prośbą o wskazanie preparatu zmniejszającego zagrożenie. – Zalecono nam dwa preparaty. Wykonaliśmy już opryski, które można stosować na zewnątrz od kwietnia do końca września. Ponieważ pod koniec wiosny owady opuszczają drzewa i żerują na roślinach zielnych i krzewach, chcemy przerwać ten proces. Obserwujemy skuteczność oprysku, a jeżeli przyniesie oczekiwany efekt, powtórzymy zabiegi – mówi Henryka Zdziech.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

 

reklama