Nasadzenia drzewek

Nasadzenia drzewek w Poznaniu

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że w poznańskim Lasku Marcelińskim, posadzonych zostanie prawie 7,5 tys. nowych drzew.

Akcja sadzenia lasu ruszyła 3. kwietnia br., a bierze niemal 300 uczniów z poznańskich szkół. Obok dzieci i młodzieży w sadzenie lasu zaangażowała się również Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania. W nasadzeniach pomagają też leśnicy z Zakładu Lasów Poznańskich (ZLP).

Nasadzenia drzewek – 7420 nowe sadzonki w poznańskim Lasku Marcelińskim

Jak wylicza UM, na 7420 sadzonki drzew składają się dęby (4400 szt.), buki (2200 szt.), lipy (260 szt.), graby (200 szt.), jawory (260 szt.) i modrzewie (100 szt.).

Gatunki drzew są dobrane przez profesjonalistów. Wybrano je, bo są bardziej odporne na zachodzące zmiany klimatyczne oraz będą zdolne lepiej pochłaniać dwutlenek węgla. Sadząc drzewa nie tylko zwiększamy różnorodność biologiczną tego terenu – dbamy także o stan powietrza. Nowe rośliny będą znacząco lepiej pochłaniać i rozpraszać zanieczyszczenia z tzw. niskiej emisji na terenie aglomeracji poznańskiej – podkreśliła wiceprezydent Kierzek-Koperska.

W akcji biorą udział uczniowie z ośmiu poznańskich szkół, dlatego, ze względu na dużą liczbę chętnych podzielono ich na grupy, a prace nasadzeniowe zaplanowano w trybie rotacyjnym. Uczniowie przeszli już instruktaż i pokaz prawidłowego sadzenia. Po posadzeniu drzew uczniowie, kierując się w stronę ogniska, przeszli ścieżkę edukacyjną.

W trakcie spaceru oraz przy ognisku przedstawione zostały zagadnienia związane z wyjaśnieniem podstawowych kwestii. Uczniowie mogą dowiedzieć się m.in. tego, na czym polega piętrowość roślin w lesie, jakie jest znaczenie lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka, rozmieszczenie kompleksów leśnych w naszym mieście, na czym polega praca leśnika i jak ważna jest ochrona lasów przed zaśmiecaniem i dewastacją – wyjaśniał Leszek Kurek, zastępca dyrektora ZLP.

Młodzi poznaniacy mogli również dowiedzieć się, jak najnowsza technika wpływa na zarządzanie lasami, co oznaczają zmiany klimatyczne i jak są one mierzone. Mogli również dowiedzieć się czym jest Fair Trade.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania

 

reklama