Najeżony problem

Wystartowała kampania edukacyjna pt. „Jeż – swój zwierz”. Jej koordynatorami są białostockie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group oraz Stowarzyszenie Ochrony Jeży „Nasze Jeże”.
 
W Polsce żyją dwa gatunki jeży: zachodni i wschodni, które są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej. Organizatorzy kampanii podkreślają, że jeże giną często wskutek działalności człowieka, np. potrącane przez samochody, pod kosiarkami, zatrute chemią stosowaną w ogrodach czy przy wypalaniu traw. Niestety, w gros przypadków nie jest to zła wola, lecz ludzka niewiedza i przypadek.
 
Projekt będzie prowadzony przez najbliższe dwa lata i obejmie swym zasięgiem województwa: dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i śląskie. Jego celem jest ochrona jeży – powszechnie znanego i lubianego małego ssaka, obecnie zagrożonego wyginięciem.
 
W ramach kampanii będą prowadzone działania edukacyjne w szkołach oraz doraźne akcje informacyjne na plenerowych imprezach masowych i w ogródkach działkowych. Ponadto organizatorzy przewidzieli całodobowe, ogólnopolskie „pogotowie jeżowe”, gdzie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej można zgłosić przypadki znalezienia rannego lub chorego jeża i uzyskać dlań natychmiastową pomoc.
 
Projekt dofinansowany jest głównie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.
 
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu