Nagroda krajobrazowa

Nagroda krajobrazowa

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że już po raz czwarty organizuje konkurs pn. Polska Nagroda Krajobrazowa.

Polska Nagroda Krajobrazowa wyróżnia wzorcowe inicjatywy i działania w zakresie zrównoważonego planowania i gospodarowania krajobrazem. To z kolei ma wpływ na podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat wartości krajobrazów, ich roli oraz zmian w nich zachodzących.

Nagroda krajobrazowa – konkurs GDOŚ

Konkurs jest elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem – jak zaznacza GDOŚ – jest wyłonienie polskiej kandydatury do VI edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy.

Do udziału w konkursie GDOŚ zaprasza organy lokalne i regionalne i ich stowarzyszenia, a także organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które, przy aktywnym udziale społeczeństwa, zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania krajobrazu.

Wśród warunków, jakie spełnić muszą być spełnione GDOŚ podaje, że zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu, czyli 30 listopada 2018 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, a także regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne w serwisie internetowym ochronaprzyrody.gdos.gov.pl.

Na zgłoszenia GDOŚ czeka do 30 listopada br.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama