Nadzór przyrodniczy i badania naukowe

Nadzór przyrodniczy i badania naukowe w szczecińskim parku

Urząd Miasta Szczecin (UM) poinformował, że Miasto zawarło porozumienie o współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (WKŚiR ZUT).

Na mocy tego porozumienia uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru przyrodniczego oraz badań naukowych na terenie Parku Leśnego Las Arkoński w Szczecinie. Dokument stanowi także podstawę do merytorycznego wsparcia projektu „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności”.

Nadzór przyrodniczy i badania naukowe – porozumienie zawarte

Tym razem wspólnie przystępujemy do prac nad zapewnieniem jak najlepszej opieki merytorycznej jednemu z piękniejszych zakątków naszego miasta. Potrzeba fachowego wsparcia w tego typu projektach jest kluczowa dla ich powodzenia – powiedział Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta, podczas podpisania porozumienia.

Szczeciński magistrat podkreśla przy okazji, że porozumienie stanowi kolejny krok w kierunku budowania trwałego partnerstwa pomiędzy miastem i środowiskiem akademickim.

Czujemy się w pełni przygotowani, a nawet zobligowani do wspierania tego typu inicjatyw – stwierdził z kolei dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw., prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, uprawa winorośli i winiarstwo WKŚiR ZUT.

Centrum ochrony bioróżnorodności

Przy okazji UM informuje, że projekt „Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności” ma na celu rewitalizację 18 ha terenu wokół Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim. Ma to pozwolić na wyeksponowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochronę bioróżnorodności w tym rejonie miasta.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną alejki i drogi leśne, co stworzy doskonałe warunki do pieszych wędrówek i wycieczek rowerowych. Przygotowane w ten sposób trasy utworzą tematyczne szlaki przyrodniczo–dydaktyczne. Wzdłuż nich staną obiekty małej architektury, m.in. altany i ławki oraz tablice z informacjami na temat otaczającej przyrody. Uzupełnieniem programu edukacyjnego będzie ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat – tzw. „zielona klasa” oraz placem do terenowych gier edukacyjnych i urządzeniami do zabawy.

Rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego możliwa będzie dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej pn. „Syrenie Stawy” – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński”. Koszt tej inwestycji to ok. 7,5 mln zł. Termin jej realizacji to koniec października.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

rys. UM Szczecin

reklama

 

reklama