Na rzecz ochrony przyrody

Na rzecz ochrony przyrody woj. lubuskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (RDOŚ) poinformowała, że 25 lipca br., Józef Kruczkowski, regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gorzowie Wlkp., Alina Jągowska, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Piotr Chara, prezes Zarządu Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych województwa lubuskiego.

Na rzecz ochrony przyrody

Zawarto porozumienie na rzecz ochrony przyrody

Jak podaje RDOŚ, zakres porozumienia obejmuje m.in. ochronę przyrody, w tym działania ochrony czynnej dla gatunków i siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Przedmiotem współpracy ma być także prowadzenie monitoringu ornitofauny na obszarze Natura 2000 Ujście Warty PLC080001 oraz na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Elementem kooperacji, w myśl porozumienia, będzie też wskazywanie szkód i zagrożeń dla wartości środowiska przyrodniczego, w tym związanych z naruszeniami przepisów obowiązujących na obszarach Natura 2000 oraz na terenie parków krajobrazowych. Porozumienie przewiduje również współpracę w zakresie przygotowywania wydawnictw oraz materiałów edukacyjnych dotyczących ochrony siedlisk i ptaków. Ponadto elementem tej kooperacji ma być organizacja spotkań, szkoleń i warsztatów.

Lubuska RDOŚ podkreśla, że podpisanie Porozumienia służyć będzie przede wszystkim przyrodzie. Trzech sprzymierzeńców, wspierać się będzie nawzajem w obszarach wymagających najpilniejszych działań, tak, aby ginące gatunki i ich siedliska (obszarów hydrogenicznych), realnie ochronić przed zmniejszaniem się areału ich występowania. W szczególności będzie się to odbywało poprzez prowadzenie badań monitoringowych, podejmowanie konkretnych działania ochronnych i promocję wiedzy z tego zakresu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

fot. P. Chara i RDOŚ w Gorzowie Wlkp.

 

reklama