bociana białego

Energa podejmuje działania na rzecz ochrony bociana białego

Grupa Energa poinformowała o działaniach, jakie podejmuje w celu ochrony populacji bociana białego w naszym kraju. Według przekazanej informacji, na słupach należących do Energi mieszka 25% populacji tego ptaka w Polsce.

Powstają platformy przeznaczone pod gniazda bociana białego

Zimą, gdy ptaki przebywają w Afryce, energetycy montują oraz remontują znajdujące się na słupach energetycznych platformy pod gniazda. Każdego roku jest to kilkaset nowych lub wyremontowanych konstrukcji. Energa zainstalowała łącznie 13,5 tys. platform pod bocianie gniazda. Najwięcej z nich – prawie 6 tys. – znajduje się na terenie olsztyńskiego Oddziału Energi Operatora.

Platformy są montowane na słupach, na których bociany założyły już gniazdo w poprzednich latach. Energetycy nie montują konstrukcji w miejscach przez siebie wyznaczonych, lecz działają zgodnie z „wytycznymi” przyszłych lokatorów, ponieważ jest mała szansa, że bocian zaakceptowałby miejsce z góry mu wyznaczone. Część z gniazd powstaje też „tylko na próbę” i bociany nie będą z nich dalej korzystać. W opinii przyrodników montaż nowej platformy jest uzasadniony wtedy, gdy bocianie gniazdo na słupie miało lokatorów przez co najmniej dwa lata z rzędu– wyjaśniła Anna Gawrońska, koordynator Sekcji Ochrony Środowiska w Energa Operator.

Działania mają również na celu zabezpieczenie linii energetycznych przed kontaktem z materiałem wykorzystanym przez ptaki jako budulec. Zdarzają się sytuacje, w których powoduje on zwarcia, a w konsekwencji przerwy w dostawach prądu.

Nie tylko platformy pod gniazda

Poza montażem platform, Energa prowadzi działania promujące wiedzę o tym chronionym gatunku. Energetycy wspomagają także prowadzone przez ornitologów akcje obrączkowania. W ramach współpracy z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym, zaobrączkowano kilka tysięcy bocianów. Obrączki pozwalają śledzić trasy wędrówek ptaków, poznać ich zwyczaje, a także zagrożenia na jakie są narażone.

W tym roku energetycy z Energi wspierają Ósmy Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Taki spis odbywa się raz na dziesięć lat. Spis ma na celu m.in. stworzenie bazy gniazd bocianich, będzie on dostępny w Internecie.

W jaki sposób każdy z nas może pomóc bocianom?

Jak podkreśliła Energa, każdy może włączyć się w ochronę ptaków. Chodzi o zbieranie sznurków, które ptaki chętnie wykorzystują do wzmacniania i rozbudowy swoich gniazd. Znajdują je na okolicznych polach, pozostawione po pracach rolnych. Taki budulec jest niebezpieczny zwłaszcza dla piskląt, ponieważ stwarza ryzyko zaplątania, obrażeń, a nawet śmierci.

Natomiast na adres bociany@energa-operator.pl można przesyłać zgłoszenia dotyczące gniazd na słupach energetycznych, które nie są jeszcze wyposażone w platformę, a także problemy związane z tymi już istniejącymi.

Na podstawie media.energa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu