Na rzecz ochrony bałtyckiej przyrody

Grupa Energa poinformowała, że łączy siły z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG) na rzecz ochrony bałtyckiej przyrody. W ramach programu „Kierunek Bałtyk” prowadzone będą działania ochronne na rzecz najbardziej zagrożonych gatunków występujących w Morzu Bałtyckim. Działania te będą nakierowane m.in. na morświna oraz fokę szarą. Planowany jest również szereg działań edukacyjnych adresowanych do szerokiego grona odbiorców.

Obszary z dziedziny ochrony bałtyckiej przyrody, objęte umową

Energa wskazała główne obszary z dziedziny ochrony bałtyckiej przyrody, objęte zawartą umową, którą firma podpisała z FRUG. Należą do nich ochrona bałtyckich morświnów i fok oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Głównie chodzi o takie zagrożenia, jak zanieczyszczenie mikroplastikiem oraz podwodny hałas.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stacją Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu prowadzi projekt ukierunkowany na ochronę ekosystemu Morza Bałtyckiego o nazwie „Kierunek Bałtyk”. Dotychczas projekt był wspierany przez Grupę LOTOS, a początki tej współpracy sięgają 2008 r. W związku z procesem integracji i budowania multienergetycznego koncernu Grupy ORLEN, Energa przejęła kluczowe projekty społeczne, kulturalne i sportowe realizowane na Pomorzu.

– Oprócz kampanii informacyjnych i promocyjnych prowadzimy działania edukacyjne w formie zajęć lekcyjnych i praktycznych warsztatów, które mają na celu propagowanie prośrodowiskowych zachowań – tłumaczy Marzena Chojnacka, prezes Zarządu FRUG. – Na potrzeby ochrony przyrody morskiej uwrażliwiamy corocznie ok. 300 tysięcy osób odwiedzających helskie fokarium. Zależy nam na dotarciu do jak najliczniejszej grupy odbiorców, by oddziaływać na ich wyobraźnię oraz kreować wśród nich świadome wybory konsumenckie – dodaje.

„Kierunek Bałtyk”, czyli o bioróżnorodności i ekosystemie morza

W ramach kampanii „Kierunek Bałtyk” prowadzone są warsztaty o bioróżnorodności Morza Bałtyckiego. Biorą w nich udział uczniowie z dziesięciu województw. W warsztatach uczestniczą także osoby z zagranicy – przede wszystkim uczniowie i studenci objęci programem Erasmus. Z informacji firmy energetycznej wynika, że jest to łącznie ok. 6-8 tys. osób rocznie. Odbywają się także zajęcia online oraz edukacyjne wydarzenia plenerowe. Dzięki temu istnieje możliwość podzielenia się z mieszkańcami z całej Polski najświeższą wiedzą o ekosystemie Bałtyku.

– Energa z Grupy ORLEN od lat wspiera ochronę środowiska. Angażuje się w wiele inicjatyw, które mają temu służyć. Prowadzi także własne działania dotyczące zagadnienia bioróżnorodności, m.in. ogólnopolski program edukacyjny Planeta Energii – podkreśla Justyna Kruszewska, dyrektor Departamentu Marketingu w Enerdze. – Rozpoczęcie współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest więc dla nas bardzo ważne. Wspólnie możemy zdziałać wiele dobrego na rzecz ochrony ekosystemu Morza Bałtyckiego.

Na podstawie media.energa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny