Lekcje przyrody

Na lekcje przyrody nad Syrenie Stawy

Idealne miejsce na jesienny spacer, wycieczkę rowerową, a dla najmłodszych – na lekcję przyrody. Właśnie dobiegła końca rewitalizacja Syrenich Stawów w Lesie Arkońskim – informuje Urząd Miasta Szczecin (UM).

„Centrum ochrony bioróżnorodności – Syrenie Stawy” to 18 ha lasu, które zrewitalizowano i zagospodarowano, tak aby można było z niego wygodnie i bezpiecznie korzystać – zaznacza szczeciński magistrat.

Lekcje przyrody na przyrodniczo-dydaktycznym szlaku

Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy udostępnić mieszkańcom ten jeden z najciekawszych zakątków Szczecina i jestem przekonany, że to urokliwe miejsce zdobędzie uznanie wszystkich, którzy tutaj zawitają – mówił podczas otwarcia Syrenich Stawów Piotr Krzystek, prezydent miasta.

W miejscu istniejących dróg i ścieżek leśnych wybudowano prawie 3 km alejek o naturalnej nawierzchni przepuszczalnej z kruszyw skalnych. Utworzyły one szlak przyrodniczo-dydaktyczny „Syrenie Stawy” o długości 1,3 km oraz 5 szlaków tematycznych o łącznej długości 1,6 km. Wzdłuż nich stanęły obiekty małej architektury, między innymi trzy altany – stacje przyrodnicze z nadwodną ekspozycją przyrodniczą oraz osiem altan – stacji przyrodniczych z planszami przyrodniczo-edukacyjnymi.

Jak zaznacza UM, uzupełnieniem programu edukacyjnego realizowanego na ww. ścieżkach jest ośrodek edukacji przyrodniczej z zespołem wiat – tzw. „zielona klasa” oraz placem przygotowanym dla terenowych gier edukacyjnych i urządzeniami do zabawy. Wybudowano także dwa pomosty i kładkę pomiędzy dwoma stawami.

Jesteśmy bardzo dumni z tej inwestycji, ponieważ okres realizacji był bardzo krótki, a zakres prac ogromny. Miejsce zostało przygotowane do prowadzenia zajęć z przyrody i ekologii dla starszych i młodszych dzieci. Opracowaliśmy też specjalny program edukacyjny, który będzie tu realizowany – powiedziała Aleksandra Ciszewska, wicedyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM.

Nie tylko spacery, ale także ochrona bioróżnorodności

Całość została zaplanowana i przeprowadzona tak, aby nie tylko umożliwić spacery mieszkańcom Szczecina, ale także chronić cenne stanowiska przyrodnicze rodzimych gatunków chronionych roślin. Z okolicy usunięte zostały rośliny inwazyjne, które ograniczają różnorodność biologiczną tego terenu. W zamian nasadzono 720 krzewów i 230 drzew gatunków rodzimych. Zamontowano 26 budek dla ptaków oraz ustawiono pięć domków dla owadów. Wyłożono również 15 metrów sześciennych drewna liściastego dla wzbogacenia entomofauny – informuje szczeciński magistrat.

Prace pielęgnacyjne i porządkowe w drzewostanie i zieleni realizowane były na podstawie, opracowanego dla Syrenich Stawów, studium przyrodniczego oraz programu ochrony przyrody dla lasów miejskich Szczecina. Prowadzono je pod okiem leśników oraz inspektorów nadzoru prac dendrologicznych z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM. Nad inwestycją czuwali także ornitolodzy i chiropterolodzy. Miasto do współpracy przy projekcie zaprosiło również dendrologów i botaników ze szczecińskich uczelni.

Jak zaznacza UM, rewitalizacja tej części Lasku Arkońskiego możliwa była dzięki projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Szczecin

fot. UM Szczecin

 

reklama