Na arenie międzynarodowej

Pod hasłem „Parks, People, Planet – Inspiring Solutions” odbył się szósty Światowy Kongres Parków. Podczas tego międzynarodowego spotkania dokonano przeglądu stanu obszarów chronionych na świecie pod kątem globalnych problemów środowiskowych. Tym razem o parkach dyskutowano w dniach 12-19 listopada br. w Sydney. Polskę reprezentował m.in. Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody.
 
Kongres był okazją do pochwalenia się bogactwem polskiej przyrody na arenie międzynarodowej, ale również do podzielenia się naszymi doświadczeniami w zakresie jej ochrony – powiedział wiceminister Otawski.
 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 6 tys. przedstawicieli z ponad 170 krajów z całego świata. Polska delegacja aktywnie uczestniczyła w obradach, prezentując zagadnienia związane m.in. z ochroną przyrody w polskich parkach narodowych oraz współpracą transgraniczną w tym zakresie.
 
Światowy Kongres Parków odbywa się co 10 lat. Pierwszy zwołano w 1962 r. w Seattle (USA), poprzedni miał miejsce w 2003 r. w Durbanie (RPA).
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www,morguefile.com

Partner Portalu

Partner Portalu