Montaż budek dla ptaków

Montaż budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) poinformował, że ruszyły wiosenne porządki na terenach zieleni okalających Hevelianum, a wraz z nimi rozpoczął się montaż budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy – skrzydlatych lokatorów Góry Gradowej.

Parki miejskie, np. rozległy teren Góry Gradowej, są ważne dla ptaków, nie tylko w okresie lęgowym, ale też jesienią i zimą, jako miejsca gromadnego noclegowiska – zwraca uwagę gdański magistrat. Tereny takie dają również schronienie nietoperzom, które zajmują opuszczone dziuple, pęknięcia w konarach czy szczeliny w korze. Ssaki te chętnie wykorzystują również budki, które stanowią cenne miejsca schronienia, w szczególności podczas wiosennych i jesiennych migracji – dodaje UM.

Montaż budek i schronów dla nietoperzy w gdańskim parku

Montaż budek dla ptaków
fot. UM w Gdańsku

Projekt zawieszenia budek lęgowych i schronów w parku Hevelianum rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku – zaznacza UM. Zlecono wówczas wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, która pozwoliła określić jakie gatunki zamieszkują omawiany teren. Podczas kilkugodzinnej obserwacji przeprowadzonej w listopadzie 2020 r. na terenie parku odnotowano obecność sikorki bogatki, sikorki modraszki, kowalika, szpaka, kosa, zięby, grzywacza i kawki – wylicza magistrat.

Ponadto, na terenie Hevelianum znajdują się dwa użytki ekologiczne będące miejscem zimowania nietoperzy. Pierwszy z nich to Prochownia pod Kasztanami, gdzie można spotkać trzy gatunki: nocka Natterera, nocka rudego i nocka dużego. Drugi natomiast to Fort Nocek o powierzchni 1,2 ha (teren Redity Napoleońskiej). Jak wskazuje UM, znajduje się tam największe zimowisko nietoperzy na terenie fortu i trzecie pod względem liczebności w Gdańsku, gdzie stwierdzono występowanie czterech gatunków nietoperzy, takich jak: nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy i gacek brunatny. Magistrat przypomina przy okazji, że wszystkie te gatunki podlegające ochronie ścisłej.

Montaż budek zgodny z zaleceniami ornitologicznymi

Bardzo ważną funkcję w parkach pełnią alternatywne miejsca lęgowe w postaci budek lęgowych. Stanowią one ostoję dla ptaków, jak również przyczyniają się do zachowania populacji gatunków chronionych. Wieszając budki lęgowe, mamy realny wpływ na podnoszenie potencjału lęgowego i pozytywny efekt ekologiczny w danej lokalizacji – przyznał Michał Dworak, autor opinii ornitologicznej dla Hevelianum.

Montaż budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy realizowany jest zgodnie z zaleceniami ornitologicznymi, co do wysokości, odległości pomiędzy budkami, czy kierunku montażu – zapewnia UM. Łącznie na terenie parku Hevelianum zostanie zawieszonych 50 budek lęgowych dla ptaków i 20 budek noclegowych dla nietoperzy.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. na otwarcie sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne), fot. UM w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu