Miodobranie w miejskiej pasiece

Miodobranie w miejskiej pasiece w Rzeszowie

Urząd Miasta Rzeszowa (UM) poinformował, że Konrad Fijołek, prezydent miasta wziął udział w inicjatywie, jaką jest miodobranie w miejskiej pasiece.

Pasieka MPWiK to znakomity przykład zaangażowania miejskiej spółki w dbałość o bioróżnorodność. I tego typu inicjatyw w Rzeszowie będzie więcej – powiedział prezydent Fijołek podczas miodobrania, które odbyło się w miniony czwartek, 22 lipca br.

Miodobranie w miejskiej pasiece. Prezydent zapowiada dalsze proekologiczne działania

Jak wskazuje UM, pasieka znajduje się na terenie osiedla Zwięczyca, w Zakładzie Uzdatniania Wody (ZUW) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie (MPWiK). We wskazany czwartek w pasiece odbyło się kolejne miodobranie. – Tego typu inicjatywy, jak ta miejska pasieka, są niezwykle cenne. Pokazuje, że miejskie przedsiębiorstwo może się angażować w przedsięwzięcia wzmacniające bioróżnorodność – mówił prezydent, który zapowiedział kolejne proekologiczne przedsięwzięcia w Rzeszowie. – Takich inicjatyw będzie w Rzeszowie na pewno więcej. Będą realizowane i we współpracy z miejskimi wydziałami, spółkami, i we współpracy z aktywistami i organizacjami pozarządowymi, i we współpracy z prywatnymi firmami. W ramach Urban Lab już niedługo powstanie trzmielowisko, stworzone zostały miejskie pierwsze łąki kwietne. Będą kolejne – zapewnił Konrad Fijołek.

Miodobranie w miejskiej pasiece MPWiK

Pasieka to jedna z aktywności proekologicznych MPWiK w Rzeszowie. Jedna z kilku, ale chyba już najbardziej znana szerszemu gronu mieszkańców Rzeszowa – zaznaczył rzeszowski magistrat. Miejscy urzędnicy wskazali, że proekologicznego wyzwania, polegającego na budowie pierwszej miejskiej pasieki w Rzeszowie tamtejsze MPWiK podjęło się na początku 2020 r. Przygotowania zajęły kilka tygodni.

Na terenie pasieki na początku zamieszkało siedem pszczelich rodzin. Trzy rodziny MPWiK otrzymał od Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, a cztery zakupiono. Zakupiono także nowe ule, podstawy pod ule i niezbędny sprzęt. Ule ustawiono na specjalnie przygotowanym terenie. Stoją za drewnianym ogrodzeniem na rozległej łące, na której zasiano miododajną gorczycę. – Na terenie zakładu posadzono mnóstwo miododajnych krzewów i drzew. Urządzono kwietne łąki. Teren ZUW to około 25 ha, pod którymi znajduje się mnóstwo instalacji, nie wolno więc tam nic budować i dzięki temu terenów zielonych jest pod dostatkiem – tłumaczył podczas czwartkowego spotkania Marek Ustrobiński, prezes MPWiK Rzeszów.

Zrezygnowaliśmy z niskiego koszenia traw po to, by mogły zakwitać, a pszczoły żeby miały pożytki – dodał Kazimierz Przerwanek, kierownik ZUW.

Pracowite i łagodne pszczoły w miejskiej pasiece

Oficjalnie pasiekę otwarto 23 lipca 2020 r. Na terenie ZUW przy ulicy Zwięczyckiej ustawiono 10 uli wielkopolskich. Siedem z nich zostało zasiedlonych. – Mamy tu pszczoły rasy krainka. To pracowite i łagodne pszczoły – podkreślił Dariusz Łoza, pszczelarz, który wygrał przetarg zorganizowany przez MPWiK.

Rzeszowski magistrat zaznaczył, że pszczoły miejskie czują się na terenie ZUW  doskonale. Rodziny są na tyle silne, że Dariusz Łoza pozyskał pięć tzw. odkładów czyli młodych rodzin. Sezon 2021 pasieka zakończy więc z 12 rodzinami pszczelimi.

Nie tylko miodobranie w miejskiej pasiece. Zwiększenie dostępności do terenów zieleni

Warto też zaznaczyć, że w ubiegłym tygodniu UM poinformował, iż prezydent Fijołek, p powołał komisję do spraw zielonych inwestycji. – Komisja pomoże mi wybrać odpowiednie miejsca pod stworzenie w mieście nowych zielonych terenów rekreacyjnych – powiedział.

W skład powołanej przez prezydenta komisji do spraw poprawy dostępności do zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych weszli dyrektorzy miejskich wydziałów i jednostek: Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Rozwoju Miasta, Wydziału Architektury i Biura Gospodarki Mieniem.

Zadaniem komisji będzie wypracowanie koncepcji wyznaczenia i przygotowania terenów, które będą wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Tereny te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców i powinny znajdować się w odległości nie większej niż 700 m od miejsca ich zamieszkania. Pierwsze analizy i wnioski komisji mają być gotowe do końca sierpnia br. – dodał UM.

Na podstawie nadesłanych informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu