Pożar w BPN-ie

Ministerstwo Środowiska podsumowuje pożar w BPN-ie

W wyniku pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego (BPN) zagrożone wyginięciem na jego terenie są cietrzew i orlik grubodzioby – podkreśla Ministerstwo Środowiska (MŚ) i dodaje, że te dwa gatunki są pod ścisłą ochroną, a na terenie parku narodowego żyło ich zaledwie po kilka sztuk. W wyniku pożaru spaliły się ich tereny lęgowe i żerowiska. Jeśli nie przeżyły ognia, będzie to katastrofa dla zasobów przyrodniczych.

Pożar w BPN-ie – niepowetowane straty przyrodnicze

Ogień zajął ok. 5280 hektarów parku, co stanowi 9,5% jego powierzchni. Zginęło wiele cennych gatunków zwierząt i roślin. Przyrodnicy są szczególnie zaniepokojeni cietrzewiem – wskazuje resort. W 2019 r. liczebność populacji tego gatunku w parku oceniono zaledwie na 10-13 samców. Zagrożonym gatunkiem jest także orlik grubodzioby. Zostały wypalone tereny, gdzie gatunek ten zakłada gniazda, ogień przetrzebił także jego bazę żerowiskową – zginęły tysiące płazów, gadów i gryzoni. Przed pożarem liczebność orlika wynosiła tylko pięć par.

Z pierwszych ustaleń prokuratury wynika, że przyczyną pożarów mogło być wypalenie traw, ale badany też jest wątek podpalenia. Celowe podkładanie ognia jest działaniem przestępczym, które zwłaszcza na terenach parków narodowych, ostoi zwierząt zagrożonych wyginięciem, jest przykładem skrajnej nieodpowiedzialności – skutkiem takich pożarów może być wymarcie całych gatunków zwierząt, naszego dziedzictwa narodowego – mówi Michał Woś, minister środowiska.

Zaostrzenie kar w odpowiedzi na problem wypalania traw

W odpowiedzi na problem wypalania traw MŚ przygotowało projekt zaostrzenia dotychczasowych przepisów. Grzywna za nielegalne wypalanie traw wynosi obecnie 5 tys. zł, co jednak nie odstrasza przed takim przestępczym działaniem – zaznacza resort i stwierdza, że po zmianie przepisów ma być to już 30 tys. zł. Dodatkowo sąd w ramach naprawienia szkody będzie mógł nałożyć prace społecznie użyteczne polegające m.in. na pracach przy zalesianiu.

Pożar w BPN-ie

Start projektu badawczego i audyty w parkach narodowych

Aby uratować BPN i odtworzyć straty, Instytut Badawczy Leśnictwa – jednostka naukowa Ministerstwa Środowiska, rozpoczęła realizację projektu badawczego pn. „Biebrza po pożarze”. Program zakłada szczegółową inwentaryzację strat w przyrodzie i wprowadzenie nowatorskiego planu ochrony przeciwpożarowej parku – m.in. instalację systemu kamer termowizyjnych, a także rekolonizację terenów popożarowych przez wybrane gatunki zwierząt oraz uwilgotnienie gleb z wykorzystaniem infrastruktury odwadniającej.

Pożar w BPN-ie

Ministerstwo Środowiska informuje również, że rozpoczęło audyt zabezpieczeń przeciwpożarowych we wszystkich krajowych parkach narodowych.

Pożar w BPN-ie

Pożar w BPN-ie – akcja gaśnicza kosztowała 8 mln zł

Cała akcja gaśnicza Biebrzańskiego Parku Narodowego została sfinansowana z budżetu państwa, w tym ze środków Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych. Przekazano na ten cel prawie 8 mln zł. W akcji uczestniczyło 1500 strażaków, ponad 300 ratowników i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wykorzystano sześć samolotów gaśniczych i dwa śmigłowce, które wykonały prawie tysiąc zrzutów wody.

Na podstawie informacji nadesłanej przez MŚ

rys. 4 x MŚ

reklama

reklama

 

partner merytoryczny