Migracyjne potrzeby zwierząt

Migracyjne potrzeby zwierząt uwzględnione przy Rail Baltica

Węże, nietoperze, wilki i jelenie swobodnie przekroczą tory, gdyż na liniach kolejowych budowane są specjalne przejścia, przystosowuje się mosty i sprawdza wędrówki zwierząt – podkreśla spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

Jak informuje PKP PLK, tylko na trasie Warszawa – Białystok dodatkowo wybudowanych będzie 26 przepustów i dwa kolejowe mosty dostępne dla wędrówek ssaków, płazów i gadów.

Migracyjne potrzeby zwierząt – jak zwierzęta przechodzą przez tory

Dodatkowo spółka stwierdza, że specjalny monitoring pokazuje jak zwierzęta przechodzą przez tory.

Badania terenowe, wykorzystanie kamer i fotopułapek pozwoliły poznać otoczenie linii kolejowych i zwyczaje zwierząt m.in. mroczków posrebrzanych, gniewoszy plamistych, żółwi błotnych, wilków i jeleni. Zarejestrowane filmy pokazują, że wilki, po sprawdzeniu, ostrożnie i spokojnie przechodzą przez tory. Stado jeleni jest nieco szybsze i pozwala sobie na spacer w pobliżu linii kolejowej. Żaby rzadko przeskakują przez torowisko. Podobnie jak żółwie, mogą korzystać ze szlaków przez specjalnie dostosowane kolejowe przepusty. Zaskrońce przypełzają wygrzewać się koło szyn, do czasu kiedy poczują drgania nadjeżdżającego pociągu. Wówczas znikają w bezpiecznym otoczeniu. Nietoperze w dzień szukają schronienia w kolejowych mostach i przepustach. Nocą bez problemów korzystają z przestrzeni ponad torami i siecią trakcyjną – informuje PKP PLK.

Spółka kolejowa podkreśla, że pamięta o zwierzętach podczas modernizacji trasy kolejowej z Warszawy do Białegostoku. Na zmodernizowanym odcinku z Warszawy do Sadownego przygotowano 12 przejść dla średnich oraz jedno przejście dla dużych zwierząt. Także gady i płazy bezpiecznie przekroczą tory korzystając z przejść ulokowanych w nasypach linii Sadowne Węgrowskie – Czyżew. Zaplanowano tam 26 przepustów ze specjalnymi półkami. Do potrzeb zwierzęcych wędrówek będą także dostosowane kolejowe mosty na podmokłych terenach nad rzekami Nowa Treblinka i Bug – zaznacza PKP PLK.

Przebudowywany obecnie odcinek linii Rail Baltica Sadowne Węgrowskie – Czyżew przebiega przez teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Park zamieszkuje ok. 500 gatunków ssaków, płazów, gadów, ptaków i pająków. Mają one swoje siedliska w otoczeniu linii kolejowej. Inwestycja musi być zatem prowadzona w taki sposób, by zwiększyć bezpieczeństwo zwierząt.

Migracyjne potrzeby zwierząt – tory nie są barierą

Linie kolejowe nie stanowią bariery dla większości zwierząt. Potwierdzają to nagrania z fotopułapek i analizy wykonane w ramach monitorowania oddziaływania linii kolejowych na środowisko. Każda inwestycja prowadzona jest zgodnie z wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskiwanych przez zarządcę infrastruktury w regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – mówi Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKP PLK.

Tam, gdzie występuje prawdopodobieństwo kolizji zwierząt, zwłaszcza gatunków chronionych, z pociągami przygotowywane są specjalne przejścia – ekodukty. Stosowane są również dźwiękowe systemy ochrony zwierząt. Obiekty i urządzenia związane z ochroną zwierząt są już na linii Wrocław – Poznań, Warszawa – Kunowice, Legnica – Zgorzelec i Tarnów – Dębica. Do potrzeb zwierząt dostosowany został most na Martwej Wiśle w Gdańsku – wylicza PKP PLK.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PKP PLK

fot. PKP PLK (kadr z filmu z fotopułapki)

reklama