Miodobranie w miejskiej pasiece

Miodobranie w miejskiej pasiece w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku (UM) poinformował, że 15 maja rozpoczęło się pierwsze w tym roku miodobranie w miejskiej pasiece. Ta powstała jesienią 2019 r. Miodobrania w Białymstoku odbywają się cztery razy w roku, a w zeszłym roku zebrano 245 kg miodu.

245 kg miodu zebrano w miejskiej pasiece

W białostockiej pasiece z roku na rok pozyskuje się coraz więcej miodu. Jak przekazał UM, w 2020 r. zebrano 98 kg, a w 2023 r. było to już 245 kg. Zebrany miód służy do celów promocyjnych. Magistrat przypomniał, że na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Branickiego i ul. Miłosza jest osiem uli. W 2019 r. było ich pięć, następnie pasieka została rozbudowana o trzy kolejne. W październiku 2020 r. założona została leśna pasieka na terenie Lasu Zwierzynieckiego. Składa się z naturalnej barci wydłubanej w pniu martwej sosny oraz dwóch kłód bartnych. Pomysł utworzenia miejskiej pasieki miał powstać przy okazji zakładania łąk kwietnych, jako naturalna kontynuacja tego projektu. Ule zostały zasiedlone rodzinami pszczół produkcyjnych. Są to pszczoły z Instytutu Pszczelnictwa w Końskowoli, z gatunku Krainka zwanego Niemką.

Miejska pasieka ma zwracać uwagę mieszkańców na rolę i wielkie znaczenie pszczół dla życia ludzi i zwierząt. To bardzo pożyteczne owady, którym zawdzięczamy nie tylko miód. Gdyby nie zapylały roślin uprawnych, to plony drastycznie by spadły. Nie byłoby chociażby jabłek, truskawek, ogórków i wielu innych owoców, warzyw czy zbóż. Dlatego dbanie o pszczoły jest bardzo ważne – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Białostocka pasieka jest projektem edukacyjnym. Jest elementem programu „Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegostoku”.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. Dawid Gromadzki

Partner Portalu

Partner Portalu