zapewni pomoc weterynaryjną drobnym ssakom

Miasto zapewni pomoc weterynaryjną drobnym ssakom

Poznań zapewni pomoc weterynaryjną drobnym ssakom, zwierzęta znajdą pomoc weterynaryjną w ośrodku rehabilitacji zwierząt prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy (UP). Urząd Miasta Poznania (UM) zaznacza, że Poznań opłaci koszty leczenia i rehabilitacji tych zwierząt, by pomóc jak największej ich liczbie w powrocie do ich naturalnego środowiska.

Od 3 lat w ośrodku znajdują już pomoc ranne i chore ptaki, ratowane głównie dzięki interwencjom ekopatrolu poznańskiej straży miejskiej – zaznacza UM i dodaje, że w związku z tym, że Uniwersytet rozszerzył swoje zezwolenie od marca br. ośrodek zapewni pomoc weterynaryjną dla drobnych ssaków.

Poznań we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym zapewni pomoc weterynaryjną drobnym ssakom

Staramy się znajdować optymalne formy pomocy dla zwierząt w potrzebie, również dla tych nieudomowionych, a żyjących na terenie naszego miasta. Zwierzęta wolno żyjące też okresowo potrzebują pomocy człowieka. Interwencyjna pomoc dla ptaków jest już w Poznaniu czymś naturalnym, ilość zgłoszeń od mieszkańców z roku na rok wzrasta. W ubiegłym roku do Ptasiego Azylu trafiło blisko 2000 osobników, a prawie 70% z nich mogło być wypuszczone na wolność. Cieszymy się, że w tym roku profesjonalna pomoc weterynaryjna będzie mogła być udzielana również małym ssakom, jak jeże czy wiewiórki. Współpraca Miasta z Uniwersytetem jest bardzo udana – powiedział Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM, który zawarł umowę z UP.

Jak podaje poznański magistrat, interwencje można zgłaszać poprzez służbę dyżurną Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) pod numerem telefonu 986 lub bezpośrednio do ośrodka, który mieści się przy ul. Szydłowskiej 43 w Poznaniu i czynny jest 7 dni w tygodniu. Straż miejska może też zapewnić transport zwierząt z interwencji do ośrodka.

Do tej pory na terenie miasta nie było podmiotu, który udzielałby kompleksowej pomocy weterynaryjnej dla drobnych ssaków, a kilkadziesiąt interwencji rocznie, jakie otrzymujemy, wskazują, że taka potrzeba naprawdę istnieje – zaznaczył Waldemar Matuszewski, komendant SMMP.

Poznański magistrat podkreśla, że Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej dysponuje wolierami dla zwierząt, a także specjalistycznym sprzętem diagnostycznym i fachową kadrą.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny