Metoda na barszcz

W gminie Kępice zakończyła się realizacja projektu pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kępice – etap I”. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie 74 tys. zł, jednak większość tej sumy (55 tys. zł) pokryła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Zadanie polegało na wytypowaniu miejsc występowania barszczu Sosnowskiego oraz ustaleniu wpływu tej rośliny na obszary Natura 2000. Po tej inwentaryzacji podjęto działania mające na celu ochronę rodzimej przyrody przed inwazją tego obcego gatunku.
 
Jednym z takich działań było edukowanie lokalnej społeczności w tym zakresie. W akcję edukacyjną zaangażowali się przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy tych spotkań otrzymali materiały na temat barszczu Sosnowskiego, które informowały m.in. o zagrożeniach oraz negatywnym wpływie tej rośliny na środowisko.
 
barszcz sosnowskiego
 
Do zwalczania barszczu zastosowano dwa sposoby: mazakowanie (punktowe smarowanie roślin herbicydem) oraz ręczne koszenie kosą spalinową. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że najlepsze efekty przynoszą cztery koszenia i dwa mazakowania roślin w tym samym sezonie.
 
W wyniku podjętych działań w gminie Kępice zostało zniszczonych kilka generacji nasion barszczu Sosnowskiego. Niestety, nadal roślina ta jest obecna aż w 13 miejscowościach gminy, zajmując ponad 37 ha. Dlatego pracownicy Urzędu Miasta w Kępicach przygotowali wniosek aplikacyjny do programu LIFE+, aby zdobyć środki finansowe na kompleksową walkę z barszczem Sosnowskiego na terenie całej gminy.
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu