Raport analizuje masowe śnięcie ryb w Odrze

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce (KE) zwróciła uwagę, że opublikowany w miniony piątek, 17 lutego, unijny raport analizuje masowe śnięcie ryb w Odrze. Do tej katastrofy ekologicznej doszło w lipcu i sierpniu 2022 r. Komisja określa ją mianem jednej z największych katastrof ekologicznych w Europie w najnowszej historii. Analiza przeprowadzona została przez Wspólne Centrum Badawcze KE i Europejską Agencję Środowiska. Określa ona prawdopodobne przyczyny i proponuje zalecenia, które pomogą zapobiec powtórzeniu się takich katastrof.

Katastrofa ekologiczna z toksycznym zakwitem glonów w tle

Omawiany raport nosi tytuł „An EU analysis of the ecological disaster in the Oder River of 2022”. Według KE, zgodnie z dowodami naukowymi zawartymi w raporcie, śmierć ok. 360 ton ryb była spowodowana znacznym toksycznym zakwitem glonów. Zostały one zidentyfikowane jako Prymnesium parvum (potocznie określanajako złota alga). Kluczowym czynnikiem, który umożliwił namnażanie się tego gatunku charakterystycznego dla wód słonawych, było najprawdopodobniej wysokie zasolenie Odry w tym czasie. Było ono skutkiem zrzutów ścieków przemysłowych o dużej zawartości soli, m.in. z działalności przemysłowej, takiej jak górnictwo – uważa KE. Innymi czynnikami, które się do tego przyczyniły, były susza i wynikający z niej niski poziom wody, ograniczający rozcieńczanie i przepływ. Podwyższone stężenia składników odżywczych, zwłaszcza fosforu i azotu, są również kluczowym elementem przyczyniającym się do takich zakwitów.

Biorąc pod uwagę ciągłą obecność i rozprzestrzenianie się tego inwazyjnego gatunku alg, strategie zarządzania mające na celu zapobieganie przyszłym tego typu zdarzeniom muszą obecnie stanowić priorytet nie tylko dla Odry, ale także innych podatnych na nie europejskich obszarów dorzecza, na które wskazuje raport – zaznacza KE.

Masowe śnięcie ryb w Odrze pokazało, jak ważna jest ochrona środowiska

Śmierć ryb w rzece Odrze w 2022 r. wyraźnie przypomniała, jak zanieczyszczenie spowodowane przez człowieka, w połączeniu z utratą różnorodności biologicznej i zmianą klimatu może wywołać burzę, która niesie tragiczne konsekwencje dla ludzi, gospodarki i planety. Nie możemy pozwolić, aby podobna katastrofa kiedykolwiek się powtórzyła. Z dużym zadowoleniem przyjmuję to nowe sprawozdanie i zachęcam właściwe organy krajowe do rygorystycznego wdrażania zawartych w nim zaleceń. Pełne wdrożenie obowiązujących przepisów, jak również proponowane przez nas ulepszenia przepisów UE związanych z przemysłem i wodami, będą naszą tarczą przed takimi katastrofami w przyszłości – powiedział Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

Komisja zwraca uwagę, że omawiany raport przedstawia kluczowe zalecenia mające na celu zapobieganie przyszłym katastrofom ekologicznym w rzekach Unii Europejskiej. Wśród tych zaleceń znalazły się m.in. poprawa wiedzy i monitorowania, reagowania, zarządzania ryzykiem i środowiskiem, posiadanie aktualnego publicznego wykazu emisji itp.

Więcej informacji można znaleźć w artykule w jęz. angielskim, na stronie: https://environment.ec.europa.eu/news/oder-river-report-2023-02-17_en.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny