Małopolska pszczoła

Małopolska pszczoła – druga edycja konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że głównymi inicjatywami, mogącymi liczyć na wsparcie w drugiej edycji konkursu pn. „Małopolska Pszczoła” są ochrona naturalnych pszczelich siedlisk, promocja pszczelarstwa oraz edukowanie mieszkańców regionu w zakresie ekologii i znaczenia pracy owadów zapylających.

Małopolska pszczoła, czyli wsparcie na proekologiczne działania

Jak wskazuje UMWM, konkurs ma na celu ochronę owadów zapylających i roślin miododajnych. Przedsięwzięcie adresowane jest do organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dofinansowanie ma sięgnąć 180 tys. zł, a zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2019 roku.

Pszczoły są bardzo pożytecznymi zwierzętami, bez nich wokół nas zostałaby tylko pustynia. Chronimy te pracowite stworzenia, bo naszym zadaniem jest troska o ich dobrobyt. Powstanie sieć pasiek edukacyjnych i posadzone zostaną rośliny miododajne – wyjaśnił Łukasz Smółka, marszałek Małopolski.

Urząd marszałkowski informuje, że dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wsparcie należy złożyć na dzienniku podawczym UMWM lub przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r.

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do UMWM, a nie data stempla pocztowego – podkreśla UMWM.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)