Małopolska Pszczoła

„Małopolska Pszczoła” – czeki wręczone

W „Pszczółkowie” w miejscowości Królowa Górna (gm. Kamionka Wielka) Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego wręczył czeki laureatom tegorocznej edycji Konkursu „Małopolska Pszczoła” z powiatów nowotarskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i tarnowskiego. W uroczystości wzięła udział również Marta Mordarska, przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego – zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

VI edycja konkursu „Małopolska Pszczoła” rozstrzygnięta

Jak zaznacza UMWM, wybór miejsca, w którym odbyła się uroczystość nie był przypadkowy, ponieważ „Pszczółkowo” zostało utworzone przy udziale środków finansowych Województwa Małopolskiego, w ramach poprzednich edycji Konkursu „Małopolska Pszczoła”, przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny. Celem utworzenia tego miejsca jest ochrona zapylaczy.

W 2021 r. została ogłoszona i rozstrzygnięta już VI edycja otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego z zakresu ochrony bioróżnorodności pod nazwą „Małopolska Pszczoła”. Urząd marszałkowski przypomniał, że Zarząd Województwa Małopolskiego zwiększył pulę środków finansowych na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu „Małopolska Pszczoła” w 2021 r. do łącznej kwoty 496 tys. zł. W ramach tegorocznej edycji realizowanych jest 18 zadań, których celem jest ochrona bioróżnorodności, pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin oraz promocja i edukacja ekologiczna w tym zakresie.

Małopolska Pszczoła” wsparła łącznie 56 zadań

Inicjatywy, jakie podejmujemy w naszym województwie w zakresie ochrony środowiska są dla nas priorytetowe. Dotyczą one nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych najbardziej pożytecznych owadów, bez których nie moglibyśmy żyć. Poprzez realizowane przedsięwzięcia nie tylko je chronimy, ale także uświadamiamy najmłodszym, ile tak naprawdę zawdzięczamy pszczołom – mówi Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Łącznie od 2018 r. w ramach pięciu edycji Konkursu „Małopolska Pszczoła” zrealizowano 56 zadań, których wartość wyniosła niemal 1,5 mln zł.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)