Łódź będzie chronić otulinę Parku Krajobrazowego

Łódź będzie chronić otulinę Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich przed niepożądaną zabudową – poinformował Urząd Miasta Łodzi (UM).

Chronić otulinę Parku Krajobrazowego bo to zielone płuca Łodzi

Wycofaliśmy z planów sprzedaży już wiele terenów, które tworzą świetną jakość życia naszych mieszkańców. Otulina Lasu Łagiewnickiego, park Wzniesień Łódzkich, to jest dziedzictwo i dobro wszystkich łodzian. To zielone płuca miasta i jedno z większych dóbr łodzi. Nie chcemy patodeweloperki na tym obszarze, a już w chwili obecnej jest zawieszonych ponad 260 wniosków o wydanie warunków zabudowy tych terenów. Jeśli pozwolimy na intensywną zabudowę, infrastrukturalizację tego obszaru, straci on swój urok, swoją wartość w postaci, jaką znamy – mówi, Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent miasta Łodzi.

Będą chronić otulinę parku krajobrazowego z poszanowaniem potrzeb budowlanych

Rozumiemy i szanujemy jednak potrzeby budowlane osób, które już tam mieszkają. Jeśli ktoś chce budować na swoim gruncie dom dla córki, dla kogoś z rodziny, to ma taką możliwość. Nadal zostanie utrzymana możliwość zabudowy wzdłuż ulic i na terenach wyznaczonych do tego przez plan zagospodarowania przestrzennego. Nawet do 100 metrów w głąb działek, co pozwala na budowanie domów nawet o powierzchni 400 m2. Natomiast nie pozwolimy na tym obszarze na zabudowywanie pól, bo koszt tego poniosą wszyscy łodzianie. Trzeba byłoby doprowadzić tam całą infrastruktrurę, zapewnić komunikację stworzyć szkoły… Nie chcemy pozwolić na dziką deweloperkę w głębi pól, no uważamy, że z tym należy walczyć. Wielu miastom nie udało się tej walki wygrać. Nie udało się na czas podjąć właściwych decyzji. My mamy taką szansę i dlatego tę decyzję chcemy podjąć, bo mówimy o czymś, co jest szalenie ważne dla miasta – tłumaczy wiceprezydent.

Odblokowane zostaną pozwolenia na budowę

Z chwilą zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla otuliny parku Wzniesień Łódzkich odblokowane zostaną, wstrzymane na czas jego uzgodnienia, pozwolenia na budowę. Wcześniej mieszkańcy skarżyli się, że nie mogą budować na swoich posesjach nowych domów oraz remontować starych zabudowań. Taka możliwość znów zostanie przed nimi otwarta – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny