Sieć miejskich pasiek

Legnica tworzy sieć miejskich pasiek

W Legnicy powstała pierwsza pasieka miejska, która da początek „sieci miejskich pasiek”. W porozumieniu z miastem założył ją legnicki entuzjasta pszczół Paweł Rafałko. Jak zaznacza Urząd Miasta Legnica (UM) pasieka znajduje się na zielonym zapleczu dawnej szkoły rolniczej.

Sieć miejskich pasiek – współpraca miasta i pszczelarzy

Nasze miasto już w 2017 r. stało się jednym z 79 sygnatariuszy ogólnopolskiego Manifestu Gmin Przyjaznych Pszczołom. Byliśmy na drugim miejscu miast w kraju deklarujących stworzenie wielu miejsc przyjaznych tym owadom – mówiła podczas inauguracji pierwszej pasieki (18 czerwca br.) Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta.

Do projektu „Sieci pasiek miejskich” przystąpić może każdy pszczelarz zamieszkały w Legnicy, posiadający odpowiednie kwalifikacje i pozwolenia. Lista wymogów zawarta jest w porozumieniu, które hodowca pszczół podpisuje z miastem. To on jest właścicielem, ponosi koszty utrzymania hodowli, ale gmina ma prawo pierwokupu miodu. Miód będzie wykorzystywany jako legnicki produkt promocyjny podczas różnych wydarzeń, zwłaszcza ekologicznych – wskazuje magistrat.

Miody z Legnicy mają doskonałą jakość. Jest on nawet lepszy od tych powstających na wsi. Będę zapraszał kolegów z branży, by włączali się do naszej sieci. Ostatnio złożyłem też projekt LBO utworzenia w parku pszczelarskiej ścieżki edukacyjnej – powiedział Paweł Rafałko.

Legnicki magistrat przypomina, że w lutym 2018 r. na wniosek prezydenta Rada Miejska przyjęła uchwałę, która m.in. zezwala na hodowlę w Legnicy miodnych pszczół i określa jej warunki. Dokument był konsultowany ze Związkiem Pszczelarzy Ziemi Legnickiej.

Naszą misją jest to, by sieć rozwijała się. Jesteśmy gminą przyjazną pszczołom. Tworzymy miejsca, gdzie te pożyteczne owady będą mogły znaleźć pokarm oraz schronienie. Na terenach zielonych sadzimy co roku tysiące roślin miododajnych, dobranych tak, aby okresy ich kwitnienia zapewniały ciągłość pożywienia dla pszczół – dodała Jadwiga Zienkiewicz.

Jakie pszczoły można hodować w Legnicy?

Jak podaje UM, w Legnicy można hodować pszczoły łagodne, z obniżoną agresywnością wobec otoczenia i niską rojliwością. Miejsce lokalizacji uli musi być opatrzone tablicami ostrzegawczymi i uniemożliwiać przypadkowe wejście osób postronnych. Pasieka może być usytuowana w odległości nie mniejszej, niż 10 metrów od granicy nieruchomości albo uczęszczanej drogi publicznej. Jeśli to nie jest możliwe, odległość ta może być zmniejszona do 4 m, ale pod warunkiem zbudowania ogrodzenia lub stałej przeszkody o co najmniej trzymetrowej wysokości. Odległość pasieki od szkół, przychodni, domów opieki i podobnych obiektów użyteczności publicznej nie może być mniejsza, niż 150 m. Ule stawiane na dachach budynków muszą zachować odległość nie mniejszą od 10 metrów od otworów okiennych – wylicza magistrat.

Przy okazji urzędnicy podają także garść informacji przyrodniczych. W Polsce występuje ponad 470 gatunków pszczół, z czego aż 222 to gatunki zagrożone wyginięciem. Najważniejszą rolą pszczołowatych w przyrodzie jest zapylanie roślin. Szacuje się, że dzięki ich pracy powstaje trzy czwarte światowej produkcji żywności. Zawdzięczamy im aż 4 tys. odmian warzyw i owoców.

Magistrat zaznacza także, że w ostatnich latach obserwowany jest wyraźny spadek liczebności owadów zapylających. Zdaniem naukowców zjawisko to ma kilka przyczyn, jednak podstawową jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica