Leczenie i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt

Leczenie i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt ze wsparciem

Dostępne będzie unijne wsparcie dla ośrodków zajmujących się leczeniem i rehabilitacją dziko żyjących zwierząt – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (UMWZ).

Chore lub ranne, dziko żyjące zwierzęta trafiające do ośrodków pomocy będą mogły być rehabilitowane w lepszych warunkach – zaznacza UMWZ. Oto bowiem, ogłoszony został konkurs, który ma umożliwić dostosowanie infrastruktury leczniczej do realnych potrzeb. Na ten cel zarezerwowano ponad 1 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO). Wnioski o przyznanie dofinansowania będzie można składać od 1 lipca br.

Leczenie i rehabilitacja dziko żyjących zwierząt z unijnym dofinansowaniem z RPO

Jak zaznacza UMWZ, to pierwszy taki konkurs w bieżącej perspektywie unijnej, na który przeznaczone zostaną eurofundusze. W sumie to ponad 1 mln zł (280 tys. euro). Nabór ma na celu wsparcie opieki weterynaryjnej i rehabilitacyjnej chorych lub rannych dziko żyjących zwierząt. Przede wszystkim jednak ma ułatwić ośrodkom leczniczym wyposażenie w niezbędnych sprzęt.

O unijne środki zabiegać mogą: samorządy lokalne, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe, Lasy Państwowe czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Fundusze można będzie przeznaczyć na zakup wyposażenia ośrodków rehabilitacji, zakup środków transportu przygotowanego dla dzikich zwierząt, a także na zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania do obsługi lecznic. Maksymalny poziom dofinansowania sięgnąć może 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Inwestycje muszą się zakończyć do grudnia 2023 r.

Urząd marszałkowski podaje, że postępowanie już zostało ogłoszone. Nabór wniosków potrwa od 1 lipca do 2 września 2019 r. Wyniki konkursu powinny być znane do końca bieżącego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWZ

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)