Lasy Warszawy – podsumowanie roku

Za warszawskimi leśnikami kolejny rok intensywnej pracy. Podsumowanie ich pracy zaprezentował stołeczny magistrat.

W 2017 roku w warszawskich lasach posadzono 15,5 tys. drzew. Najwięcej leśnicy z Lasów Miejskich-Warszawa zasadzili w Lesie Matki Mojej, Lesie Sobieskiego, Lesie Bródnowskim i Wydmie Żerańskiej.

Lasy Warszawy – drzewa pod dobrą opieką

Z kolei by pomóc młodym okazom we wzroście prowadzone były zabiegi pielęgnacyjne (na terenie 2,42 ha), a także wykaszanie chwastów (12,73 ha). Dodatkowo z terenów stołecznych rezerwatów przyrody usuwano gatunki obce geograficznie. Takimi zabiegami objęto 6,89 ha lasów.

Jak zaznacza Urząd m.st. Warszawy, praca warszawskich leśników nie polega tylko na sadzeniu nowych drzew. To także troska o kondycję drzewostanu. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców odwiedzających lasy drzewa chore i grożące upadkiem były usuwane. W sumie wycięto 601 drzew uszkodzonych mechanicznie lub wykazujących objawy chorobowe.

ochrona przyrody Lasy Warszawy

Jak podkreśla magistrat, warszawskie lasy są chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i rowerzystów dlatego ważne jest zapewnienie drożności głównych szlaków komunikacyjnych. W tym celu wykonano podkrzesanie 592 drzew, a także wykoszono chwasty i krzewy z ponad 72,55 kilometrów leśnych duktów. W kilku wawerskich lasach powstały także nowe skwery leśne, których otwarcie nastąpi na wiosnę br.

Dzikie zwierzęta w mieście

Stołeczni leśnicy nieśli także pomoc dzikim zwierzętom, które w wyniku wypadków wymagały opieki, leczenia lub rehabilitacji. Zaspokajaniu tych potrzeb służy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”. W ubiegłym roku do tej lecznicy trafiło aż 912 zwierząt, czyli o 56 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej rekonwalescentów było wśród jeży europejskich (304 osobniki), nietoperzy (249) oraz wiewiórek (158). Zdarzały się jednak również pojedyncze sztuki bobrów, a także wilk i jeż afrykański. Dzięki pracy opiekunów ponad połowa rehabilitowanych zwierząt wróciła do środowiska przyrodniczego.

W celu poprawy warunków opieki nad dzikimi zwierzętami w minionym roku zakupiono specjalistyczny samochód (wraz z wyposażeniem) przystosowany do transportu oraz obsługi interwencyjnej, a „Marysieńkę” doposażono w nowe klatki i sprzęt. Dodatkowo w ubiegłym roku w 155 koronach drzew przymocowano budki lęgowe dla ptaków.

Urzędnicy w podsumowaniu zwracają uwagę, że w 2017 r. warszawscy leśnicy podjęli blisko 2500 interwencji z udziałem zwierzyny. Były to m.in. kolizje drogowe, wtargnięcia zwierząt na tereny zurbanizowane oraz zgłoszenia mieszkańców w lasach.

Problemem w mieście są dziki. Warszawa, ze względu na dogodne warunki życia dla tych zwierząt oraz obecność korytarza migracyjnego jakim jest dolina Wisły, jest miastem w którym przybywa dzików. Ssaki te, m.in. ze względu na działalność ludzi (niezabezpieczone kontenery na śmieci, dokarmianie), a także brak naturalnych wrogów przyzwyczaiły się do życia w mieście. To właśnie odłów tych zwierząt był jednym z głównych zadań realizowanych przez łowczych z Działu Ochrony Zwierzyny. W 2017 r. na terenie Warszawy odłowiono 744 dziki, czyli o 121 więcej niż rok wcześniej. Pod koniec roku Wojewoda Mazowiecki wydał dla m.st. Warszawy nakaz odstrzału 50 dzików aby ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się chorób.

Odłów w Warszawie prowadzony jest za pomocą specjalistycznych urządzeń – odłowni, które instalowane są w miejscach najczęstszego bytowania zwierząt. Obecnie w stolicy działa 46 tego typu urządzeń.

Edukacja ekologiczna w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

W minionym roku leśnicy z Działu Promocji i Dydaktyki przeprowadzili ponad 800 zajęć i lekcji ekologicznych.

edukacja przyrodnicza Lasy Warszawy

W zajęciach prowadzonych przez edukatorów z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej udział wzięło ponad 20 tys. młodych warszawiaków. Ponad 1300 mieszkańców stolicy skorzystało także z dodatkowych zajęć organizowanych w Centrum w weekendy.

Plany na nowy rok

Jak podaje stołeczny magistrat, rok 2017 Lasy Miejskie-Warszawa zakończyły mocnym akcentem. 15 grudnia ub.r., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił zamówienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Edukacji Ekologicznej.

Nowy obiekt umożliwi leśnikom poszerzenie oferty edukacyjnej i dydaktycznej, a warszawiakom poprawi jej dostępność – jeden obiekt położony będzie na południu, drugi na północy Warszawy. W tym roku leśnicy dokonają wyboru koncepcji Centrum Edukacji Ekologicznej, a projektanci na jej podstawie przygotują dokumentację projektową i przetargową. Prace budowlane powinny zakończyć się w kolejnym roku.

W 2018 r. planowane jest również m.in. wykonanie ekologicznego placu zabaw na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

W 2018 r. stołeczni leśnicy mają zamiar wykonać również rekordową liczbę nasadzeń. Do końca przyszłego roku stołeczne lasy wzbogacą się o ponad 41 tys. drzew i krzewów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez U m.st. Warszawy

fot. 3 x Lasy Miejskie-Warszawa

 

reklama