Lasy dla ludzi i przyrody

Lasy dla ludzi i przyrody – organizacje pozarządowe w Sejmie

Zarządzanie polskimi lasami i sposób funkcjonowania Lasów Państwowych (LP) muszą zostać radykalnie zmienione – twierdzą osoby reprezentujące wybrane organizacje pozarządowe. Zebrały się one Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej na konferencji „Pora na lasy dla ludzi i przyrody. Potrzeby i szanse reformy zarządzania lasami w Polsce”. Konferencja odbyła się w ramach prac Zespołu Parlamentarnego ds. Puszczy Białowieskiej i innych obszarów cennych przyrodniczo. Informację o tym przekazała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot (PNRWI).

Dla ludzi i przyrody – organizacje pozarządowe proponują zmiany

Jak tłumaczy PNRWI, lasy są nie tylko źródłem surowca drzewnego, ale również ważnym sojusznikiem w walce z kryzysem klimatycznym. Niestety stan ochrony przyrody w polskich lasach się pogarsza, a poziom wycinek i przychody LP rosną – zaznaczyła Pracownia. Według działaczy, pozyskane w ten sposób pieniądze często służą celom politycznym, a nie ochronie przyrody. Organizacje postulują głęboką reformę zarządzania lasami publicznymi, która odda lasy społeczeństwu i naturze.

Karolina Kuszlewicz, adwokatka z Kancelarii nad Wisłą, tłumaczy, jakie zmiany są proponowane w ramach nowelizacji ustawy o lasach. Chodzi o wzmocnienie ochrony przyrody. W tym ograniczenie dowolności w zarządzaniu lasami publicznymi i uszczelnienie systemu finansowego LP. Z funkcji produkcyjnej miałoby zostać wyłączone 20% najbardziej cennych przyrodniczo lasów w Polsce. Planowane jest wprowadzenie zaskarżalności planów urządzania lasu do sądów. Zaproponowano również opracowanie publicznie dostępnego monitoringu pozyskiwania drewna oraz procedury kontroli przed wycinką. Wykorzystywanie pełnowartościowego drewna do celów spalania w przemyśle miałoby zostać wykluczone. Ponadto system wyprowadzania funduszy z LP zostałby uszczelniony, a 5% funduszu leśnego trafiałoby do parków narodowych na ochronę przyrody.

Organizacje pozarządowe o tym, że lasy są w złej kondycji

Jak podkreśla PNRWI, stan polskich lasów jest niepokojący. Zwiększa się wycinka drzew, a stan ochrony siedlisk przyrodniczych jest niezadowalający. Polska jest jednym z państw zagrożonych deficytem wody, dlatego tak istotna jest ochrona zwłaszcza lasów wodochronnych.

– Gospodarka leśna w Polsce prowadzona jest niezgodnie z prawem Unii Europejskiej i wymogami ochrony przyrody. Bez faktycznego udziału społeczeństwa. Odstaje od oczekiwań społecznych i wyzwań w dobie zmian klimatycznych i spadku bioróżnorodności. W całej Polsce trwa masowa wycinka lasów, a my jako społeczeństwo jesteśmy bezsilni. Ludzie są tym coraz bardziej oburzeni, bo przecież rozumiemy, że las jest nam niezbędny i że to nasze wspólne dobro. Dlatego domagamy się zupełnie innego modelu gospodarki leśnej. Modelu, który jest bliższy przyrodzie i ludziom. Modelu, który nie traktuje lasów jako plantacji desek. Jako źródła biomasy do pieców elektrowni, jako skarbonki dla polityków. Tylko głęboka reforma zarządzania lasami publicznymi może odwrócić trend utraty bioróżnorodności i włączyć społeczeństwo w proces zarządzania lasami. Jesteśmy do tej zmiany przygotowani. W Sejmie, jako wspólny ruch organizacji zajmujących się ochroną lasów, przedstawimy politykom i polityczkom propozycje odpowiednich rozwiązań prawnych – skomentowała Sylwia Szczutkowska z PNRWI.

Społeczeństwo angażuje się w ochronę lasów

Jak wskazała Marta Jagusztyn-Krynicka z Fundacji Lasy i Obywatele, obrona lasów mobilizuje społeczności. Dlatego potrzeba dostępu do informacji o lasach i udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących gospodarowania lasami. Wymaga to uwolnienia dostępu do danych gromadzonych przez LP oraz wprowadzenia reformy systemu konsultacji i tworzenia planów urządzenia lasu. Dziś LP zbyt często odrzucają wnioski społeczne.

Z kolei dr inż. Mariusz Czop, prof. AGH, ekspert ds. gospodarki wodnej, wskazał, że górzyste obszary, takie jak Karpaty, są zależne od lasów wodochronnych. Woda z tych lasów jest nieoceniona dla lokalnych społeczności, jak Andrychów.

Antoni Kostka z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze poparł organizacje ekologiczne sygnalizujące konieczność zmian w LP. Twierdzi on, że trzeba zwiększyć podatki i zyskowność. Pomóc powinna optymalizacja systemów informatycznych i księgowych.

– Obywatele i obywatelki chcą mieć wpływ na należące do nas wszystkich Lasy Państwowe – dodał Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Dla ludzi i przyrody i z dala od polityki

– Korporacja Lasy Państwowe stała się doskonale funkcjonującą maszyną do budowania politycznego kapitału partii, która akurat nimi kieruje – powiedział Krzysztof Cibor z Fundacji Greenpeace Polska, wskazując konkretnie na jedną z partii. – Płaci za to polska przyroda. Ta większość leśników, która wybrała swój zawód z miłości do lasów, a nie z myślą o karierze politycznej. Tracimy na tym my wszyscy. Partyjne skolonizowanie naszych lasów należy raz na zawsze zakończyć – dodał.

Głęboka reforma zarządzania polskimi lasami, która odda je społeczeństwu i przyrodzie, to nie tylko kwestia ochrony środowiska. To także kwestia odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń i zapewnienia zrównoważonego gospodarowania lasami – dodała PNRWI.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Cezary Kowalski

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu