Las Jaworski – nowy rezerwat

Zachowanie grądów i łęgów wiązowo-jesionowych oraz łąk śródleśnych z licznymi stanowiskami gatunków chronionych i zagrożonych – to cel, dla jakiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utworzył pod koniec marca br. rezerwat przyrody Las Jaworski. Jest to blisko 23,5-hektarowy obszar leśny, położony we wschodniej części woj. mazowieckiego, na terenie gminy Wierzbno.
 
Istotnymi elementami szaty roślinnej rezerwatu są zbiorowiska grądowe – przeważają tu graby, dęby szypułkowe, klony zwyczajne i lipy drobnolistne, a w runie – gwiazdnica wielkokwiatowa, przytulia i zerwa kłosowa. Ponadto w rezerwacie znajdują się zbiorowisko łęgu wiązowo-jesionowego oraz śródleśne łąki świeże i wilgotne, o szerokim spektrum wilgotnościowym, które stanowią miejsce występowania najcenniejszych gatunków flory.
 
Spośród 260 gatunków roślin można znaleźć takie, które są objęte ochroną: mieczyk dachówkowaty, kukułka Fuchsa czy pełnik europejski. Na terenie tym można również obserwować 21 gatunków ptaków i siedem gatunków ssaków.
 
Na podstawie: warszawa.rdos.gov.pl

 

reklama