Las jabłoni

W rezerwacie przyrody „Las Jabłoniowy”, położonym na terenie Nadleśnictwa Piotrków, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadziła działania ochronne, ustalone w planie ochrony. Ich celem jest zachowanie populacji drzew owocowych w rezerwacie.
 
Projekt ma swój początek w 2012 r. Pozyskano wówczas nasiona z owoców dzikich jabłoni, rosnących na terenie rezerwatu. Następnie – w ramach porozumienia zawartego między RDOŚ-em w Łodzi a Nadleśnictwem Smardzewice – wyhodowano z nich w szkółce leśnej 300 sadzonek. W tym roku posadzono je na powierzchniach ogrodzonych siatką zabezpieczającą przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną. Z uwagi na to, że młode drzewka będą wymagały pielęgnacji w następnych latach, dla uniknięcia strat podczas wycinania jeżyny i krzewów wokół nich, wszystkie posadzone jabłonie zostały oznaczone taśmą.
 

Partner Portalu

Partner Portalu