Łączą nas drzewa

„Łączą nas drzewa” – druga edycja akcji

Sadzenie drzew to nie tylko wyraz dbałości o środowisko. To przynosząca rozmaite korzyści aktywność na świeżym powietrzu, w otoczeniu wiosennej przyrody, która jednoczy Polaków bez względu na wiek i poglądy. I to właśnie przyświeca organizatorom akcji „Łączą nas drzewa” – podkreśliła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku (RDLP).

Akcja „Łączą nas drzewa” odbyła się 5 maja

Druga edycja ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” odbyła się 5 maja. W niemal 130 lokalizacjach na terenie całej Polski lokalne społeczności, w tym młodzież, przedstawiciele samorządów i władz państwowych, zasadziły dziesiątki tysięcy młodych drzew. Sadzenie było okazją do zapoznania się z codzienną pracą leśników, którzy organizują wydarzenia w terenie – podała RDLP i dodała, że pomysłodawcą akcji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska, powiedział: – Dzięki pracy leśników oraz zaangażowaniu w tego typu akcje, lesistość sięga dziś prawie 30% powierzchni Polski. I cały czas rośnie. Warto sadzić drzewa, bo to one są kluczowym elementem zielonej infrastruktury naszego kraju.

Łączą nas drzewa

Leśnicy dodają, że ¾ lasów w kraju znajduje się w zarządzie Lasów Państwowych, które prowadzą gospodarkę leśną, uwzględniającą potrzeby przyrody, ludzi oraz gospodarki. Niebagatelne zasoby leśne znajdują się też w rękach prywatnych.

„Łączą nas drzewa” – 1300 uczestników na terenie RDLP w Gdańsku

Niezależnie od tego, kto jest właścicielem lasu, wspólna troska o lasy jest dla nas, leśników, celem nadrzędnym. Drzewa zapewniają nam tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, są także miejscem bytowania wielu gatunków fauny i flory oraz doskonałym odnawialnym surowcem. Dzięki lasom możemy korzystać z takich darów natury, jak grzyby czy zioła. Pobyt w lesie korzystnie wpływa też na naszą kondycję i samopoczucie – powiedział Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Akcja „Łączą nas drzewa” rozpoczęła się w okresie pandemii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Lasami Państwowymi wyszły naprzeciw społecznym potrzebom obcowania z przyrodą – przypomniała RDLP i zaznaczyła, że prozdrowotna rola lasów jest nie do przecenienia.

Na terenie RDLP w Gdańsku w akcji wzięło udział ponad 1300 uczestników, którzy łącznie na powierzchni 9,47 ha posadzili ponad 80 tys. młodych drzew.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x Archiwum Lasy Państwowe

Partner Portalu