Kwietne łąki w Gorzowie Wlkp.

Kwietne łąki w Gorzowie Wlkp.

Kwietne łąki w Gorzowie Wlkp. rosną w parku Górczyńskim i trzech innych miejscach miasta – informuje Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM). Magistrat dodaje, że przy ich zasiewie posłużono się dwiema metodami. Wiosną okaże się czy obie są równie skuteczne. To pozwoli na podjęcie właściwej decyzji w przyszłym roku, a jak zaznacza magistrat, warto to zweryfikować, bo w 2021 r. zaplanowano stworzenie łąk w kolejnych sześciu miejscach miasta.

Kwietne łąki w Gorzowie Wlkp. założono w czterech lokalizacjach

Jesienią tego roku Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego UM, który zajmuje się również miejską zielenią, zlecił, pod okiem fachowców z Polski, mających doświadczenie w tej dziedzinie, wykonanie łąk kwietnych w parku Górczyńskim, parku 750-Lecia Gorzowa, w alei księdza Andrzejewskiego i na skarpie przy ul. Matejki.

Magistrat wskazuje, że kwietne łąki wykonano w dwóch technologiach przygotowania gruntu. Pierwsza – polegała na pełnym przygotowaniu wraz z przekopaniem ziemi i wybraniem roślinności naturalnie porastającej teren, i na zasiewie w następnej kolejności nasion roślin łąkowych – tak stało się w parkach Górczyńskim i 750-Lecia. Drugi sposób przygotowania kwietnej łąki polegał na bardzo niskim skoszeniu roślinności naturalnie porastającej wybrane miejsce, z zebraniem pokosu), a potem wysiewie nasion roślin łąkowych. Tak zrobiono na pasie środkowym alei ks. Andrzejewskiego i na skarpie skweru z placem zabaw przy ul. Matejki, a także w drugiej części parku 750-Lecia. Do zasiewu zastosowano mieszankę 40 specjalnych gatunków roślin łąkowych – dopowiada UM.

W 2021 r. pojawić się mają kolejne kwietne łąki w Gorzowie Wlkp.

Wiosną okaże się, czy obie metody przynoszą dobre efekty i czy warto je stosować w dalszych planach tworzenia łąk kwietnych w Gorzowie.

W 2021 r. w mieście miałoby się pojawić kolejnych sześć łąk kwietnych. Miałyby one zostać założone w parku przy szpitalu psychiatrycznym, w parku Słowiańskim, na pasie rozdzielającym jezdnie ul. Słowiańskiej, na błoniach przy Kłodawce przy ul. Chodkiewicza, a także na skwerze na rogu Kosynierów Gdyńskich i Matejki oraz na skwerze przy ul. Okólnej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Łukasz Kulczyński

Partner Portalu

Partner Portalu