Kropla w morzu potrzeb

Chętnych do skorzystania z dotacji na zmianę ogrzewania węglowego na proekologiczne źródła ciepła w Radomiu było tak wielu, że zarezerwowana na ten cel kwota 300 tys. zł okazała się kroplą w morzu potrzeb. Do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu wpłynęły 173 wnioski, a przewidziana na dofinansowanie pula wystarczy na przyznanie wsparcia tylko 27 z nich.
 
W związku z powyższym prezydent miasta wystąpił do Rady Miejskiej o umożliwienie zwiększenia puli środków o 800 tys. zł. Niestety, nie jest to kwota, dzięki której uda się wesprzeć wszystkie wnioskowane inwestycje w zakresie proekologicznego ogrzewania (na to Urząd Miejski musiałby zarezerwować 1,8 mln zł), ale liczba projektów, które otrzymałyby wsparcie, zdecydowanie wzrośnie (ok. 100). Na sierpniową sesję Rady Miejskiej przygotowywany jest wniosek o przesunięcie budżetowe, które pozwoli zwiększyć kwotę dotacji na zmianę sposobu ogrzewania do 1,1 mln zł.
 
Natomiast ci, dla których nie wyfraczy środków, Miasto ma alternatywę. Chce złożyć zbiorczy wniosek o objęcie Radomia programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Poprawa jakości powietrza KAWKA – w zakresie likwidacji palenisk węglowych”, realizowanego w latach 2015-2017.
 
Na podstawie: www.radom.pl

Partner Portalu

Partner Portalu