Koszenie dla ochrony

Rezerwat przyrody Mierzwice został utworzony w 2010 r. Celem ochrony jest zachowanie stanowiska roślinności kserotermicznej oraz otaczającego fragmentu lasu liściastego z licznymi stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin. Rezerwat jest także włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH1400011.
 
Zgodnie z zapisami zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Mierzwice, raz na dwa lata wykaszana jest ruń na wysokości 5-10 cm wraz z usunięciem biomasy poza rezerwat przyrody. Pierwsze tego typu prace przeprowadzono w 2012 r. W tym dodatkowo usunięto młode drzewa i krzewy.
 
Niezbędne działania na ten rok zostały zakończone w październiku. Przeprowadzili je pracownicy Nadleśnictwa Sarnaki, na zlecenie RDOŚ w Warszawie. Prace zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektuWykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody na terenie województwa mazowieckiego”.
 

Partner Portalu

Partner Portalu