Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja do kontroli

W ostatnich dniach ogólnokrajowe media obiegł szereg doniesień na temat kontrowersyjnej inwestycji realizowanej w miejscowości Stobnica (gmina Oborniki) położonej w Puszczy Noteckiej. Jak donoszą media, budowany jest tam sporych rozmiarów zamek, a realizacja prowadzona jest w obrębie obszaru wpisanego w sieć Natura 2000.

W sprawie zabrał głos Minister Środowiska, działania podjęły także różne organy, a jednym z podnoszonych aspektów jest kwestia zezwolenia na realizację tej inwestycji, wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ).

Kontrowersyjna inwestycja w Puszczy Noteckiej do kontroli

Budząca kontrowersje budowa na terenie Puszczy Noteckiej będzie skontrolowana – zapowiedział wczoraj Henryk Kowalczyk, minister środowiska. Warto odnotować, o czym poinformowało Ministerstwo Środowiska, że decyzja poznańskiego RDOŚ-a, w której stwierdzono, że przy zachowaniu nałożonych warunków realizacji przedsięwzięcia nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 została wydana w kwietniu 2015 r.  m.in. na podstawie przedstawionego przez inwestora raportu.

W związku z pojawiającymi się kontrowersjami, poleciłem Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania tej decyzji. Ochrona polskiej przyrody jest kwestią nadrzędną i dlatego wszelkie postępowania w takich sprawach powinny być prowadzone w sposób przejrzysty i niepozostawiający pola do żadnych wątpliwości – powiedział minister Kowalczyk.

Kontrola ma wyjaśnić przebieg postępowania przed RDOŚ w Poznaniu i dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie o przebieg procesu wydawania decyzji w tej sprawie. – Kontrola rozpocznie się już dziś. Liczę na to, że jej wyniki dadzą jednoznaczną odpowiedź, co do przebiegu procedury wydania decyzji, umożliwiającej budowę – podkreślał wczoraj Henryk Kowalczyk.

Jednocześnie Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (WUW) poinformował, że Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski zwrócił się wczoraj do starosty obornickiego o przekazanie dokumentów dotyczących postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę omawianej inwestycji. Warto zwrócić uwagę, że pozwolenie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną.

Wojewoda wielkopolski, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty, mając na uwadze rozmiar oraz lokalizację inwestycji, sprawdzi, czy decyzja starosty obornickiego została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami – zaznacza WUW.

Działania podjęła także delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu, która zwróciła się do RDOŚ-a w Poznaniu z prośbą o udostępnienie dokumentów dotyczących postępowania prowadzonego przez ten organ, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 ww. inwestycji.

Na podstawie www.mos.gov.pl i informacji nadesłanej przez WUW w Poznaniu i CBA

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny