Konfrontacja z rolnikami

Główny Konserwator Przyrody spotkał się z protestującymi rolnikami, którzy mają już dość szkód wyrządzanych w ich uprawach przez dziki. Piotr Otawski zapewnił, że podjęte zostały działania, które zintensyfikują i przyspieszą odstrzały dzików. Chodzi nie tylko o szybkie i skuteczne zrealizowanie planu łowieckiego, ale także o jego zwiększenie o 30%.
 
Koła łowieckie mają na ten intensywny odstrzał dwa miesiące. Aby odstrzały były skuteczne, rozluźnione zostały rygory dotyczące polowań. Powiatowi Lekarze Weterynarii będą rozpatrywać wnioski o polowania zbiorowe.Jeśli nie będzie w tym zakresie zadowalających efektów, Ministerstwo Środowiska – za pośrednictwem Lasów Państwowych – rozpocznie odstrzał zastępczy.
 
Minister podkreślił też, iż pieniądze, które od 1 sierpnia 2014 r. koła łowieckie otrzymują za każdego odstrzelonego dzika, stanowią pulę, z której mają być wypłacane odszkodowania dla rolników za szkody wyrządzane przez dziki w ich uprawach. Aby szacowanie tych szkód było rzetelne, w komisji muszą uczestniczyć przedstawiciele Izby Rolniczej oraz samorządu.
 
Konserwator Przyrody zapewnił także, że rozważane jest wprowadzenie całorocznego sezonu polowań na dziki, bez względu na ich płeć i wiek.
 
Na podstawie: www.wrotapodlasia.pl
fot. www.morguefile.com

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny