Konferencja inauguracyjna

Chiropterolodzy, specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujący się ochroną przyrody spotkali się 2 października br. w Podlesicach na konferencji inaugurującej projekt Life+ pt. „Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica”.
 
Najważniejszym celem przedsięwzięcia, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, jest zachowanie ważnego miejsca występowania nietoperzy oraz odpowiednich warunków siedliskowych na terenie obszaru Natura 2000 Szachownica PLH240004. Jaskinia, będąca jednocześnie rezerwatem przyrody, ze względu na specyficzne warunki mikroklimatyczne stanowi zimowisko dla licznych gatunków nietoperzy, w tym czterech chronionych prawem unijnym.
 
Niestety, intensywna eksploatacja wapienia, rozpoczęta w latach 60. ubiegłego wieku, spowodowała zniszczenie znacznej części korytarzy i rozczłonkowanie systemu jaskiniowego. Obecnie znajduje się tu pięć oddzielnych jaskiń. Sztuczne otwory zmieniły pierwotny klimat, wywołując silne przewiewy pomiędzy nimi i doprowadzając do wymarzania części jaskini.
 
Aby zabezpieczyć to miejsce pod kątem zachowania siedliska nietoperzy, RDOŚ nawiązał współpracę z GIG-iem oraz Porozumieniem dla Ochrony Nietoperzy. Efektem wspólnych działań jest wypracowana koncepcja zabezpieczenia osypującego się stropu jaskini, której założenia stały się podstawą pomyślnie zweryfikowanego wniosku do Life+.
 

Partner Portalu

Partner Portalu