Kompleksowa renaturyzacja mokradeł

Kompleksowa renaturyzacja mokradeł ze wsparciem w kwocie ok. 3,6 mln zł z MFEOG

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że projekt pn. „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększanie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód” otrzymał ok. 3,6 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG). Umowę regulującą przekazanie dotacji podpisali 17 listopada br. w Poznaniu Diana Piotrowska, p.o. dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody i Leśnictwa NFOŚiGW oraz Ireneusz Niemiec, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Kompleksowa renaturyzacja mokradeł jednym z elementów projektu

Jak zaznacza NFOŚiGW, zasadniczym celem przedsięwzięcia będzie odtworzenie mokradeł i zbiorników śródleśnych, tworzenie retencji korytowej i opóźnienie odpływu wód na terenach ochronnych, co wzmocni ich odporność na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Realizacja zadania będzie zapobiegać powstawaniu lub minimalizować negatywne skutki zjawisk naturalnych – głównie suszy.

Partnerem beneficjenta przy realizacji przedsięwzięcia będzie pozarządowa organizacja Forestry Extension Institute z siedzibą w Norwegii, specjalizująca się w tematyce zarządzania zasobami leśnymi oraz edukacji leśnej, współpracująca z kilkudziesięcioma organizacjami tego typu na świecie.

Krajowymi partnerami przy projekcie będą Nadleśnictwa: Antonin, Góra Śląska, Karczma Borowa, Konin, Konstantynowo, Kościan, Krotoszyn, Łopuchówko, Oborniki, Pniewy, Przedborów, Syców, Taczanów, Czerniejewo, Kalisz i Włoszakowice.

Kompleksowa renaturyzacja mokradeł – odpowiedź na zmiany klimatu

Zmiany klimatu uwidaczniają się poprzez coraz częstsze okresy posuchy, bezśnieżne zimy, długotrwały brak opadów oraz krótkie opady o dużym natężeniu – zaznacza NFOŚiGW i dodaje, że także działania człowieka prowadzą do obniżenia poziomu wód gruntowych. Przekładają się m.in. na wysychanie cennych torfowisk, zanikanie mokradeł, osłabienie i zubożenie siedlisk oraz występowanie gradacji szkodników. Zjawiska te uwidaczniają się również na terenie Wielkopolski. Niezbędne są działania zmierzające do poprawy stosunków wodnych, tworzenia retencji i spowalniania odpływu wód. Odpowiedzią na opisane problemy jest projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, który przewiduje prowadzenie działań technicznych zwiększających retencję wodną, takich jak kompleksowa renaturyzacja mokradeł, odtwarzanie zbiorników śródleśnych, tworzenie retencji korytowej, i spowalniających odpływ wody (progi i zastawki na rowach).

Utworzone lub odtworzone melioracje oprócz funkcji antysuszowych będą miały znaczenie przeciwpowodziowe – pomogą podejmować znaczne ilości wody w okresach intensywnych opadów deszczu lub szybkich roztopów, kiedy jej nadmiar rozleje się po lesie – wskazuje NFOŚiGW.

Planowane efekty projektu

Planowanymi efektami projektu w zakresie działań technicznych będą: utrzymanie stabilności ekosystemów siedlisk wilgotnych i mokradeł oraz zachowanie różnorodności biologicznej na terenach obszaru oddziaływania projektu – zaznacza Fundusz. Z kolei działania edukacyjne zwiększą świadomość społeczeństwa na temat roli leśnej retencji i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Będą one skierowane głównie do dzieci, młodzieży i nauczycieli prowadzących zajęcia z przyrody oraz do osób dorosłych (w tym starszych i z niepełnosprawnościami). W ramach całej inicjatywy, prowadzonej do końca kwietnia 2024 r. zaplanowano m.in.: organizację trzech konferencji, warsztatów edukacyjnych, opracowanie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli, emisję tzw. podcastów w lokalnych mediach oraz kampanię informacyjną w transporcie komunikacji zbiorowej na terenie Poznania.

Projekt wsparto ze środków MFEOG w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Cała dotacja wyniesie blisko 4,2 mln zł (w tym 85% z MFEOG – ok. 3,5 ml zł a 15% z budżetu państwa – ok. 600 tys. zł). Działanie będzie kosztowało w sumie ok 4,9 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama