Kompleksowa ochrona żubra

Kompleksowa ochrona żubra

Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN) oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych (LP).

Kompleksowa ochrona żubra – będzie kolejne stado na wolności

Jak wskazuje SGGW, 19 stycznia 2021 r. niewątpliwie zapisze się w historii Lasów Janowskich i ochrony żubra w Polsce. Tego dnia do Nadleśnictwa Janów Lubelski przywieziono pierwsze dwa żubry, które utworzą kolejne, bytujące na wolności, stado tego gatunku w Polsce. Żubry pochodzą z populacji żyjącej w Puszczy Boreckiej, będącej pod opieką Nadleśnictwa Borki oraz z rezerwatu Żubrowisko w Nadleśnictwie Kobiór. Zwierzęta transportowane są w drewnianych skrzyniach zapewniających im bezpieczeństwo w czasie podróży. Warto dodać, że takie skrzynie są używane do transportu żubrów od początku restytucji tego gatunku. Po przyjeździe na miejsce, zwierzęta wypuszczane są do specjalnej zagrody aklimatyzacyjnej, gdzie adaptują się do nowych warunków i obserwowane są przez opiekunów. Po kilku tygodniach żubry mogą zostać wypuszczone z zagrody na wolność.

Relokacja w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

Jako pierwsza z Borek przyjechała ośmioletnia krowa i jej siedmiomiesięczne cielę – byk. W nocy z 19 na 20 stycznia wydarzyła się jednak rzecz niespodziewana. Krowa wraz z cielęciem wyłamała ogrodzenie i wyszła na wolność – informuje SGGW i dodaje, że nie wiadomo czym spowodowana była ta ucieczka. Możliwe, że wypłoszyły ją wilki, lecz pewności nie ma. Z pewnością jednak nie należy jej upatrywać w jakości ogrodzenia, bowiem zostało zbudowane według standardów dla gatunku, ale wiadomo także, że spłoszony żubr jest w stanie sforsować niemal każdą przeszkodę – zapewnia uczelnia. Żubry są nie tylko masywne i silne, ale także potrafią być bardzo szybkie i są zdolne przeskoczyć nawet dwumetrowe ogrodzenie. Jednak, jak zaznacza SGGW, leśnicy są w stanie śledzić miejsce przebywania „uciekinierów”, ponieważ krowa wyposażona jest w obrożę telemetryczną z nadajnikiem GPS. Krowa i jej cielę przebywają w pobliżu zagrody, korzystają z wyłożonej dla nich karmy i zajmują niewielki areał. Po początkowych dłuższych spacerach, obecnie poruszają się w obszarze czterech leśnych oddziałów.

Kompleksowa ochrona żubra – w Lasach Janowskich będzie łącznie ok. 40 zwierząt

W kolejnych dniach przyjeżdżały następne transporty z żubrami z Nadleśnictwa Borki – relacjonuje SGGW. Takie etapowe przywożenie zwierząt z Nadleśnictwa Borki, wynika z możliwości tamtejszej odłowni żubrów. 25 stycznia dojechały ostatnie żubry z Nadleśnictwa Kobiór (były to dwa młode samce). W zagrodzie adaptacyjnej przebywało razem sześć osobników: dziewięcioletnia krowa z nadajnikiem GPS oraz jej cielę, czteroletnia krowa i trzy młode byki. Wszystkie żubry przyzwyczajały się do nowych, zimowych warunków w Lasach Janowskich, a po pięciu tygodniach adaptacji stado opuściło zagrodę aklimatyzacyjną. Tak jak w przypadku „uciekinierki”, opiekunowie mogą śledzić żubry poprzez sygnał nadawany z obroży telemetrycznej. Niebawem okaże się także, czy krowa z cielęciem, która jako pierwsza wyszła z zagrody dołączy do reszty stada.

Stado założycielskie w Lasach Janowskich, liczące obecnie osiem żubrów (w tym cztery samice), ma być początkiem subpopulacji liczącej ok. 40 osobników – dodaje warszawska uczelnia.

Kompleksowa ochrona żubra realizowana przez SGGW, BPN i LP

Relokacja żubrów na teren Nadleśnictwa Janów Lubelski i utworzenie tam stada wolnego to jedno z zadań zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”, realizowanego przez SGGW we współpracy z BPN-em oraz 25 jednostkami Lasów Państwowych. Projekt obejmuje 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku w ośmiu województwach i z kluczowych zagród hodowlanych. Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony gatunku. Najistotniejsze jest zadbanie o dobrostan populacji poprzez zarządzanie nią, bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, obsługę stad wolnych, w tym profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną. Niebywale istotne dla ochrony gatunku jest także łagodzenie sytuacji konfliktowych związanych z obecnością żubrów, w ramach projektu realizowane poprzez np. dzierżawę łąk na obrzeżach BPN-u oraz edukację społeczeństwa w zakresie postępowania z napotkanymi osobnikami, jak również edukację rolników odnośnie sposobów zapobiegania szkodom – wskazuje SGGW. Na uczelni projekt koordynuje prof. dr hab. Wanda Olech, z Instytutu Nauk o Zwierzętach, która wraz z zespołem od wielu lat realizuje badania naukowe i liczne projekty wspierające i finansujące czynną ochronę żubra w Polsce.

Na podstawie media.sggw.pl

fot. Ryszard Stasiewicz